Po více než roční rekonstrukci se v hale 40 Pražské tržnice otevírá prostor H40. „Komunitní Prostor“ nabízí kreativní a rozvojové aktivity pro děti, mládež i celé rodiny. V „Art&Digital Lab“ najdou zázemí společnosti zabývající se digitálními technologiemi a uměním. Slavnostního otevření se zúčastnili představitelé hl. m. Prahy a městské části Praha 7.

V Praze vzniklo v nevyužívaném prostoru unikátní místo, díky kterému postupně vracíme Pražskou tržnici zpět Pražanům. H40 představuje prostor, který bude propojovat všechny věkové kategorie. Kromě toho nabídne i zázemí pro podniky z různých oborů, které zde mohou sdílet své zkušenosti, vzdělávat se a posouvat se díky tomu vpřed,“ uvedl primátor hl. m. Praha Zdeněk Hřib.

Jsem ráda, že vzniklo místo, kde se propojuje kulturní a komunitní život nejen v Praze 7,“ řekla radní hl. m. Prahy Hana Třeštíková.

Proměna haly 40 je zcela neuvěřitelná. Je to další místo, které stojí za to v Pražské tržnici navštívit, a já se sem budu vracet sám i se svými dětmi,“ připojil video-zdravici starosta Prahy 7 Jan Čižinský.

Jsme rádi, že po více než ročním úsilí je rekonstrukce dokončena a hala 40 ožije jako součást nové Pražské tržnice. Nabízíme tvůrčí a vzdělávací programy pro děti i dospělé a inkubační programy zaměřující se nejen na start-upy,“ řekl Samuel Kašpar, ředitel neziskové organizace OSE Czech Republic, z.s., která bude prostor H40 provozovat. „Na našem projektu spolupracuje celá řada partnerů, kromě jiných také hlavní město Praha. Vše je totiž součástí nové koncepce Pražské tržnice, na které nyní Praha pracuje,“ dodal Kašpar k projektu, který je spolufinancovaný ze strukturálních fondů EU, programu OP Praha – pól růstu.

Autoři projektu chtějí v novém Komunitním Prostoru H40 nabídnout místo, kde široká veřejnost najde pohybovou a výtvarnou dílnu včetně keramického ateliéru, ale také vzdělávací a volnočasové aktivity s montessori konceptem. Pomocí moderních vzdělávacích metod se chce H40 zaměřovat i na rozvoj digitální gramotnosti dětí, mládeže ale také seniorů. „Naším cílem je vytvořit otevřený a bezpečný prostor pro každého, kdo se chce vzdělávat, tvořit, setkávat s inspirativními lidmi a dělat něco, co má smysl,“ poznamenal Samuel Kašpar.

Součástí H40 je kreativní inkubátor Art&Digital Lab zaměřený na podporu podnikání, inovace a odborného vzdělávání. Tato netradiční forma technologicky vyspělého podnikatelského inkubátoru nabídne laboratoře vybavené moderními technologiemi, coworking a další zázemí pro fungování společností. OSE Czech Republic ve spolupráci se špičkovými mentory a odbornými partnery z oblasti digitálních technologií a umění podpoří začínající projekty také prostřednictvím rozvoje odborných a podnikatelských dovedností.

Kreativní průmysly mají obrovský potenciál. Věříme, že spolupráce odborníků z různých oborů mají smysl. Společné projekty kreativců a digitálních experimentátorů vytváří neomezené možnosti. Jejich přístupy se kupodivu vzájemně skvěle doplňují,“ upřesnila vizi manažerka projektu Jitka Hvězdová.


Hala 40 je součástí komplexu památkově chráněných budov Pražské tržnice. Před 97 lety byla vybudována jako chladírna masa pro pražská jatka. Industriální budova prošla částečnou rekonstrukcí v 90. letech minulého století, dočasně sloužila i jako prodejna nábytku. H40 je dalším místem, které oživuje novou podobu Pražské tržnice.