archivní článek, informace již nemusí být aktuální

U příležitosti Mezinárodního dne žen odhalila IKEA v Holešovicích na zdi domu v Argentinské ulici u křížení s Plynární velkoformátovou nástěnnou malbu od vizuálního umělce Davida Strauzze. Dílo je součástí dlouhodobého projektu proti domácímu násilí. Malba odkazuje i na nový web probezpecnydomov.cz, který se věnuje problematice legislativní změny, jejímž cílem je zajistit lepší právní ochranu obětí domácího násilí.

Projekt na podporu bezpečného domova pro všechny spustila IKEA ve spolupráci se svými partnery už na podzim roku 2020. Letos spojila síly s jedním z předních současných vizuálních umělců Davidem Strauzzem, který vytvořil 20 metrů vysoký a 16 metrů široký mural s podobiznou ženy, která dodává sílu všem, kteří se doma necítí bezpečně. 

„Když mě IKEA oslovila, abych se stal součástí projektu, který podporuje oběti domácího násilí, hned jsem souhlasil. Mám pocit, že tady v Česku si lidé často myslí, že co je za zavřenými dveřmi domova, to se neděje nebo jim do toho nic není. Ale to je špatně,“ říká David Strauzz. „Já sám jsem jako malý domácí násilí zažil. Můj otec byl velmi agresivní k mojí mamince, kterou bil, a i ke mně se sestrou. Jako dítě takovému chování nemůžete zabránit, teprve jako teenager jsem se mu mohl nějakým způsobem postavit,“ vzpomíná česko-kanadský umělec.

Ze zdi domu v pražských Holešovicích shlíží žena, jejíž obličej je pokryt texty vyjadřujícími podporu všem obětem domácího násilí. Z muralu vystupují vzkazy „Nejsi na to sama“, „Násilí do vztahu nepatří“, „Naděje“, „Odvaha“, „Neboj se o tom mluvit“ nebo „Mlčením se násilí nezastaví“. Co se týká umělcovy inspirace, dílo nezobrazuje žádnou konkrétní ženu. „Tvoření muralu pro mě bylo velmi emotivní, kdybych v něm ještě zobrazoval svou maminku, bylo by to až příliš osobní,“ vysvětluje Strauzz.

Lepší právní ochrana obětí domácího násilí

Součástí malby je také odkaz na nový web probezpecnydomov.cz, který se věnuje problematice zlepšení právní ochrany obětí domácího násilí. IKEA ji aktivně podporuje už od začátku projektu.

„Pro pomoc obětem je klíčová jednotná definice domácího násilí, která by takové jednání jasně vymezila. Přestože je domácí násilí v několika zákonech zmíněno, jeho definice v naší legislativě chybí. Mám proto velkou radost, že Úřad vlády v současné době dokončuje přípravu zákona, který tento nevyhovující stav změní a zakotví jednotnou definici do českého právního řádu. Jako IKEA jsme sehráli roli moderátora, který propojil a pozval k jednacímu stolu ty, kteří mohou k této důležité legislativě pomoci. Věřím, že zákon bude ještě v letošním roce schválen a že oběti domácího násilí budou mít díky tomu zajištěné rovné zacházení,“ uvedl Jakub Lelek, public affairs leader IKEA Česká republika.

Už v loňském roce se také první dva kraje – Středočeský a Jihomoravský – společně s partnery a signatáři, mezi něž se IKEA řadí, dohodly také na podpisu memoranda o dlouhodobé spolupráci na naplnění závazku efektivního a systémového řešení problematiky domácího a genderově podmíněného násilí. Připojit se k memorandu plánují i další kraje.  

O muralu pro IKEA

Velkoformátová malba na zdi na domě v Argentinské ulici u křížení s Plynární je zhruba 20 metrů vysoká a 6 metrů široká. Zobrazuje ženu, která hovoří ke všem, kterých se domácí násilí týká, ať už osobně, nebo nepřímo. Samotná realizace muralu trvala přibližně týden. Dílo bylo odhaleno 7. března 2023 za účasti autora, zástupců IKEA a Koalice NeNa a hostů. David Strauzz použil barvy Airlite, které nejen že jsou šetrné k životnímu prostředí, ale díky inovativní technologii čistí vzduch. Plochu pro mural poskytla bezplatně Městská část Praha 7.

„V Praze 7 se již podařilo zrealizovat několik projektů, které originálně propojily současné umění s veřejným prostorem. Zajímavé nápady, jak probudit zapadlá zákoutí a oživit šedé městské plochy, vítáme a podporujeme. Velmi rádi jsme nyní poskytli prostor pro ztvárnění díla, které nejenže oživí své okolí, ale především upozorňuje na problematiku domácího násilí a je součástí osvětové kampaně za bezpečný domov pro všechny,“ říká místostarostka Prahy 7 Hana Třeštíková. Dílo bude k vidění do listopadu 2024.    


David Strauzz se narodil v roce 1976 v Kanadě československým emigrantům. V Praze, ve svém ateliéru ve vysočanském uměleckém centru Pragovka Art District, působí od roku 2015. Věnuje se urban umění, kombinovaným technikám a abstrakci. Tvoří venkovní i vnitřní muraly a jeho díla na plátnech a dřevěných deskách jsou zastoupena v galeriích i soukromých sbírkách.