Nový moderní přístřešek na autobusové zastávce Jankovcova nezůstane dlouho osamocen. V prosinci by jej mělo doplnit šest dalších, do června příštího roku pak dalších patnáct. Největší počet nových přístřešků se na Sedmičce objeví nejen v prosinci, ale i březnu a květnu.

Městský mobiliář vyměňuje společnost Technologie hlavního města Prahy. Běžná doba realizace výměny je 14 dní. Během této doby dojde k demontáži stávajícího přístřešku, provedení výkopových prací, vybudování základů, montáži přístřešku, následnému zhotovení finálních povrchů chodníku a zasklení přístřešku. Všechny vyjmenované činnosti probíhají při plném provozu aut i MHD. Cestující jsou omezeni pouze dočasným posunutím zastávky.

Podoba přístřešků, které budou mít nyní po celé Praze jednotný vzhled, vzešla z mezinárodní designerské soutěže pořádané v roce 2016. Autorem vítězného návrhu se tehdy stalo studio Olgoj Chorchoj.

Stávající přístřešky jsou v majetku francouzské firmy JCDecaux, která je provozovala na základě smlouvy z roku 1994. Smlouva skončila koncem června roku 2021.


Máte k výměně zastávek nějakou otázku, připomínku či stížnost? Pište prosím na: vymenazastavek@thmp.cz