Informujeme návštěvníky Úřadu MČ Praha 7 a finančních úřadů, které sídlí na nábř. Kpt. Jaroše 1000, že nedaleko vstupu do budovy (směrem od řeky) vznikla nová parkovací místa. Parkování je zde v režimu návštěvnické zóny.

K zavedení parkovacích míst na nábř. Kpt. Jaroše došlo v rámci spuštění nových zón placeného stání. V koordinaci s hlavním městem a Technickou správou komunikací zde byla realizována úprava dopravního režimu, včetně příslušného vodorovného značení na vozovce. V úseku od křižovatky s ul. Dukelských hrdinů k nájezdu na Hlávkův most zde přibylo cca 15 míst v oranžové zóně. Na základě fungování zón v Praze 7 jsou místa od 8 do 18 hodin vyhrazena návštěvníkům a po ukončení provozu od 18 do 8 hodin mohou těchto míst využít i rezidenti pro večerní a noční parkování.