archivní článek, informace již nemusí být aktuální

Praha 7 stála u vzniku iniciativy za společnou obnovu Trojské kotliny. Letos založený spolek Příměstský park Trojská kotlina, z.s. spojuje všechny dotčené městské části, hlavní město a další organizace, které mají zájem chránit a rozvíjet unikátní přírodní oblast v rámci pražské krajiny. 

 zdroj: IPR – Výstava Trojská kotlina – Obnova soužití s řekou

 

Těžištěm iniciativy je Vltava, její břehy a na ně navázané přírodní lokality. Cílem je vrátit Pražany k řece a vrátit řeku Pražanům. Proto mezi hlavní plány spolku Příměstský park Trojská kotlina, z.s. patří revitalizace vltavských břehů, jejich zatraktivnění a zpřístupnění pro širokou škálu rekreačních a sportovních aktivit, tak aby zde obyvatelé mohli a chtěli trávit svůj volný čas. Inspiraci mohou přinést dobré příklady upravených a udržovaných nábřeží a parků propojených s řekou, jaké lze najít v Paříži nebo Amsterodamu.

Spolek se dále zaměří na smysluplné spojení obou vltavských břehů lávkami a přívozy, revitalizaci Císařského ostrova, komplexní protipovodňovou ochranu a mnoho dalších kroků, které pomohou udělat z Trojské kotliny živoucí zelenou část města.

 

Ve středu 26. září 2018 se uskutečnila tisková konference za účasti všech zapojených subjektů, ze které vám přinášíme tiskovou zprávu:

Dnešní zvolení radní hl. m Prahy Jany Plamínkové za člena Řídící rady spolku Příměstský park Trojská kotlina, z. s., je dalším krokem při správě území Trojské kotliny,  k níž se spojily městské části Praha 6, Praha 7, Praha 8, Praha–Troja, hlavní město Praha a Koalice pro řeky.

Již v roce 2017 byla schválena Radou hl. m. Prahy Koncepce Císařského ostrova a bylo podepsáno společné Memorandum o spolupráci při místní správě. V srpnu 2018 došlo k založení spolku Příměstský park Trojská kotlina, z.s. V roce 2019 vznikne management plán – konkrétní postup, jak území o rozloze 800 ha společně spravovat a rozvíjet.

„Příměstský park má budovat místní identitu a stát se platformou pro rozvoj kulturních vzdělávacích, sociálních a sportovních aktivit se zapojením a podporou místních aktérů a komunit,“ říká Jana Plamínková, radní hl. m. Prahy.

„Máme zájem na rovnoměrném rozvoji obou břehů Vltavy. Plánujeme spolupráci s univerzitami na rozvoji parku i programech pro děti i dospělé. Vltavské břehy mohou být lepším místem k odpočinku i sportu,“ říká Lenka Burgerová, radní pro rozvoj MČ Praha 7.

„Lepší využitelnost kotliny pro rekreaci Pražanů chceme podpořit pomocí konkrétních projektů, jako je například propojení vltavských břehů a Císařského ostrova lávkami a snazší dostupnost kotliny z nejbližšího okolí,“ podotýká Martin Polách, místostarosta MČ Praha 6.

„Zlepšování stavu a ochrana krajiny Trojské kotliny jsou prioritní. Revitalizace vltavských břehů a svahů s nesmírně cennými druhy jsme připraveni realizovat,“ dodává Vít Céza, zastupitel z Prahy 8.

„Shodli jsme se na dvou desítkách organizačních a rozvojových aktivit pro Trojskou kotlinu, které společně rozpracujeme,“ uzavírá Tomáš Drdácký, zástupce starosty MČ Praha-Troja.

 

Co je to příměstský park?

Příměstský park je v Evropě osvědčený manažerský nástroj, který prostřednictvím koordinované správy založené na dohodě zúčastněných místních aktérů zajišťuje vyvážený rozvoj svěřeného území jako celku. Nejde tedy pouze o údržbu zeleně nebo ochranu přírodních lokalit, ale také o vyvážený sociální, kulturní a ekonomický rozvoj v souladu s přírodou, který má přispívat ke zvyšování kvality života obyvatel metropole. V případě Trojské kotliny je také zcela klíčové, aby město mělo jednoho partnera, který dobře zná hodnoty krajiny a je schopen garantovat jejich zachování a také iniciovat projekty na zlepšení jejího stavu. V krajině Trojské kotliny je zapsáno tisícileté soužití člověka a řeky. Koryto, ostrovy a boční ramena se v průběhu staletí neustále proměňovaly. Rovnocenné soužití s řekou bylo v 19. století nahrazeno jejím jednostranným využitím. Dnes se znovu učíme, jak projektovat v souladu s přírodou a vnímat vrstevnatost krajiny.

 

Příklady společných priorit, které sdílí všechny zapojené městské části:

•          Revitalizace vltavských břehů a dohoda o zásadách, údržbě, správě a úpravách včetně řešení zeleně

•          Zkrácení vzdáleností a zlepšení propojení pravého a levého břehu a Císařského ostrova systémem lávek a přívozů

•          Zpřístupnění a revitalizace Císařského ostrova – okružní cesta se zapojením severní špičky ostrova i nové vodní linky ÚČOV

•          Rozšíření parkoviště pod Jabloňkou: etapa I. doplnění distančního parkoviště pro ZOO o plochy DP u podchodu na cyklotrasu; etapa II. definitivní parkoviště v zeleni

•          Doplnění sítě PID v Trojské kotlině: nová linka bus P7 Nádraží Holešovice – Císařský ostrov – P6 Podbaba a zavedení vodní tramvaje spojující Karlín, Holešovice, Libeň, Troju, Stromovku a Podbabu

•          Komplexní řešení protipovodňové ochrany Trojské kotliny

•          Koordinovaná grantová podpora dílčích projektů