archivní článek, informace již nemusí být aktuální

Na základě sdělení společnosti Technologie Hlavního města Prahy, a. s. informujeme občany, že byly zprovozněny nové telefonní linky a webové formuláře pro hlášení poruch veřejného osvětlení.

Dne 31. 5. 2018 společnost Technologie Hlavního města Prahy, a. s. (THMP) převzala správu, provoz a údržbu veřejného osvětlení a souvisejících technologií.

Pro hlášení havárií a poruch na veřejném osvětlení nově kontaktujte dispečink THMP.

 

Telefonní linka: 800 404 060 (bezplatná)

Prosím nahlaste vždy číslo lampy uvedené na identifikačním štítku na stožáru VO.

Využít můžete také webového kontaktního formuláře

 

Další informace naleznete na stránkách Technologie Hlavního města Prahy.