Na základě sdělení společnosti Technologie Hlavního města Prahy, a. s. informujeme občany, že byly zprovozněny nové telefonní linky a webové formuláře pro hlášení poruch veřejného osvětlení.

Dne 31. 5. 2018 společnost Technologie Hlavního města Prahy, a. s. (THMP) převzala správu, provoz a údržbu veřejného osvětlení a souvisejících technologií.

Pro hlášení havárií a poruch na veřejném osvětlení nově kontaktujte dispečink THMP.

 

Telefonní linka: 800 404 060 (bezplatná)

 

Využít můžete také webového kontaktního formuláře

 

Další informace naleznete na stránkách Technologie Hlavního města Prahy.