Ve vybraných ulicích v Praze 7 dochází k úpravám značení, jejichž cílem je zkrácení vzdáleností pro cyklodopravu. Jedná se o opatření formou tzv. cykloobousměrek, které zajišťují legální průjezd v protisměru jednosměrné ulice.  Cyklistům umožňují zkrátit svou jízdu a také přesun zklidněnými komunikacemi. Práce realizuje TSK hl. m. Prahy, aktuálně začínají v ulicích Jablonského a Rajská a další lokality budou následovat.

Praha 7 reaguje na zvyšující se poptávku po průjezdu cyklistů a k již dříve nainstalovaným cyklostojanům přidává ve vybraných lokalitách další integrační opatření pro cyklodopravu, například formou realizace tzv. cykloobousměrek. Nově budou realizovány v těchto ulicích: Rajská, Jablonského, U Pergamenky, Za Elektrárnou, Tusarova, Jateční, Nad Královskou oborou, Havanská, Jirečkova, Letohradská, Veverkova, Strojnická a Šimáčkova, kde bude dopravní značení osazeno dodatkovou tabulkou – a ulice Na Špejcharu, kde bude nově vyznačen ochranný jízdní pruh. 

Cykloobousměrky jsou potřebné zejména v městském prostředí, kde je zjednosměrňování ulic často prostředkem k omezení průjezdné dopravy nebo ke zvyšování počtu parkovacích míst.

Řešení v ul. Jateční

Při vyznačení cykloobousměrky v ulici Jateční došlo k odsazení cyklopiktogramů na vozovce ve vzdálenosti cca 2 metrů od zaparkovaných vozidel, aby při couvání automobilů ze šikmého parkování nedocházelo ke kolizním situacím. Toto řešení umožnilo zachování stávajícího počtu parkovacích míst v ulici.  

Značení obousměrek

Kromě dodatkové tabulky je obousměrka značena tzv. cyklopiktokoridorem. Ten cyklisty navádí, ostatní upozorňuje. Je to vlastně jakési upozornění pro řidiče, pozor, tudy může jet i cyklista, protože se používá na ulicích, které nejsou dostatečně široké, aby tam cyklisté mohli mít vlastní pruh.

Cyklopiktokoridor není ani cyklostezka, která je mimo frekventované ulice, ani cyklopruh, který je na silnici vyhrazen pouze cyklistům. 

   vs.     

V20 Piktogramový koridor pro cyklisty               V14  Jízdní pruh pro cyklisty                            

 

Šířkové poměry obousměrné komunikace v ul. Havanská – 3,9 m 


Cyklomapa Městem na kole


Mapa cykloobousměrky v Praze 7


Video – k čemu slouží cykloobousměrky: