Technická správa komunikací odstartovala změnu organizace dopravy na světelné křižovatce Dukelských hrdinů x Kostelní. Realizace dopravních úprav spočívá v odstranění odbočovacího pruhu ve směru na Nábřeží Edvarda Beneše. Kýženým výsledkem je navýšení parkovacích kapacit (až o sedm míst) pro rezidenty Prahy 7 a vznik 3-4 vyhrazených míst pro zásobování. Ty mohou závozové vozy využít během dne – přes noc na nich opět zaparkují řidiči ze Sedmičky. S ohledem na zvýšení bezpečnosti pěších došlo také ke zkrácení přechodu pro chodce.