Během října 2022 se v pražských Holešovicích otevřela nová dětská skupina s názvem Tosárka.  Skupina sídlí ve zrekonstruovaných prostorách v ulici Bubenská 35 a stále nabízí volná místa všem dětem bez rozdílů. Prostředí, kde si děti mohou hrát, učit se a získávat základy pro další růst a vzdělávání, zřizuje nezisková organizace Tosara, z. s. V Holešovicích nabízí nejen inkluzivní dětskou skupinu, ale i doučování a poradenství pro rodiče. Do budoucna přibudou také volnočasové aktivity.

Dětská skupina je alternativou k mateřské škole, čemuž odpovídá i výukový program. Děti se tu naučí základním předškolním dovednostem – poznávání barev, tvarů, čísel, rozvoji motoriky, orientaci v prostředí, ale i sociálním a jazykovým kompetencím, které jsou pro začlenění do školního kolektivu a výuky stěžejní. Skupina s malým kolektivem do 12 dětí je v provozu každý všední den od 8.00 do 15.00. Tosárku vedou zkušené lektorky, které kladou důraz na respekt a individuální přístup ke každému dítěti na základě jeho potřeb a možností. Program využívá prvků metod učení Grunnlaget a pro děti od 5 let pak také metody FIE.

Tosara se dlouhodobě zaměřuje na začleňování dětí ze sociálně nepříznivých podmínek či se speciálními vzdělávacími potřebami mezi jejich vrstevníky. Vytváří tak smíšené inkluzivní prostředí, ve kterém se děti přirozeně propojují a navzájem obohacují. Nejinak je tomu i v Tosárce, ve které je polovina míst dotovaných a určených právě dětem ze znevýhodněného prostředí. Jedná se o děti, které nemají možnost navštěvovat klasickou MŠ v Praze 7 například z důvodu absence trvalého bydliště, jsou ve finanční tísni či upřednostňují speciální vzdělávací podporu v malém kolektivu. Inkluzivní koncept představila organizace obyvatelům Prahy 7 již začátkem srpna, kdy zde zorganizovala cirkusový příměstský tábor pro předškoláky, opět s částí dotovaných míst pro děti, které by si ho jinak užít nemohly. 

Kromě předškolní výchovy nabízí Tosara také doučování pro děti základních škol a poradenství pro rodiče. To se zaměřuje na podporu v předškolním a školním vzdělávání, orientaci ve vzdělávacím systému, podporu rodičů a dětí při společné přípravě do školy, případně na doporučení dalších specializovaných služeb. Doučování i poradenství probíhají v prostorách organizace nebo v terénu dle potřeb rodiny.

Více informací o organizaci získáte na sociálních sítích organizace, webu www.tosara.cz nebo na telefonním čísle 777 653 433.


Tosara, z. s., je nevládní nezisková organizace, která od roku 2005 dává všem dětem bez rozdílu šanci vzdělávat se a rozvíjet dle svých potřeb bez ohledu na prostředí, ze kterého pocházejí.