Již 16. ročník Noci kostelů se uskuteční v pátek 7. června 2024. Na Sedmičce můžete navštívit kostel sv. Antonína na Strossmayerově náměstí, kostel sv. Klimenta v ulici Kostelní, Husův sbor v ulici Farského a „našem“ břehu Vltavy pak ještě kapli sv. Máří Magdalény na nábřeží Edvarda Beneše. Tématem letošní Noci kostelů je srdce. Noc kostelů je příležitostí naše srdce otevřít, zpřístupnit, možná dokonce vylít a nechat proměnit. Bez ohledu na to, jak to s vírou máme a zda patříme do nějaké konkrétní tradice. 

Program v Praze 7

kostel sv. Antonína na Strossmayerově náměstí (18.00–23.00, výstup na věže pouze do 22.00)

kostel sv. Klimenta v ulici Kostelní (17.00–22.00), dětský program

Husův sbor v ulici Farského (17.00–21.00)

kaple sv. Máří Magdalény na nábř. Edvarda Beneše (17.30–22.30)


webové stránky Noci kostelů 2024 s úplným programem

facebooková událost pro kostel sv. Antonína