archivní článek, informace již nemusí být aktuální

Tradiční Noc kostelů, při které se kostely otevřou veřejnosti, letos proběhne v pátek 12. června 2020. Program u sv. Antonína začne po mši svaté a skončí až o půlnoci. Program u sv. Klimenta je plánován od 18:00 do 22:00 hodin a bude více zaměřen na děti. Kromě kostela sv. Antonína a sv. Klimenta se akce účastní i holešovický Husův sbor v ulici Farského, nabídne například meditativní bohoslužbu s hudebním doprovodem a výstavu obrazů ThetaArt.

Kostel sv. Antonína Paduánského, Strossmayerovo náměstí

Program:

18:00 – 18:45 Mše svatá
20:00 – 20:30 Co najdete v našem kostele 
Varhanní preludia mezi body programu
21:30 – 22:00 Boží slovo – seznámení s Biblí
23:30 – 00:00 Adorace
Adorace před Nejsvětější svátostí

Celovečerní program:

Pošta do nebe 
Po celý večer budete moci vhodit do schránky umístěné v kostele svá poděkování a prosby k Bohu

Setkání s knězem 
Příležitost k setkání a rozhovoru s knězem

modlitba s možností rozsvícení svící
možnost seznámení s výjevy ze života sv. Antonína na freskách v presbytáři

svatyantonin.cz

Více informací Noc kostelů – Sv. Antonín.

Kostel sv. Klimenta, Kostelní

Program:

18:00 – 20:00 Na hřbitově to žije!
Program pro děti
19:00 – 19:30 Seznámení s historií
Prohlídka kostela s výkladem
19:30 – 22:00 Možnost prohlídky kostela

svatyantonin.cz/kostel-sv-klimenta

Více informací Noc kostelů – Sv. Kliment.

Husův sbor, Farského 1386/3

Program:

18:00 – 20:00 Promítání dobového filmu o stavbě kostela
Opakované promítání unikátního dobového filmu o výstavbě domu ve Farského ulici.
18:00 – 20:00 Pošta do nebe
V průběhu večera můžete zanechat v připravené nádobě své prosby, které v rámci přímluvných modliteb na konci večera společně předložíme Bohu
20:00 – 20:30 Meditativní bohoslužba s hudebním doprovodem
Spojení raně křesťanské keltské liturgie z Iony s hudebním aranžmá
20:45 – 22:00 Výstava obrazů a projekce živého filmu ThetaArt
Abstraktní animovaný film vytvářený na místě interaktivními vizuály, kdy autor “maluje” svými obrazy hudbu. Zazní meditační i elektronická hudba. P. L. Kopecký je výtvarník, fotograf. V “ThetaArt” zkoumá průniky umění, spirituality a léčení.

husiteholesovice.cz

Více informací Noc kostelů – Husův sbor.


Facebook Noc kostelů