Po vyhlášení nouzového stavu mohli občané po dobu tohoto opatření prokazovat svou totožnost i osobními doklady, jejichž platnost skončila po 1. březnu 2020. I když tato možnost skončila již 18. května, přesto podle statistik Ministerstva vnitra lidé s výměnou dokladů čekají. Pokud se vás tato výměna týká, můžete využít online objednání na určitý den i čas. 

Všem majitelům neplatných dokladů doporučujeme, aby neprodleně požádali o nové a vyhnuli se tak případným problémům při prokazování totožnosti.

K podání žádosti o osobní doklad mohou občané využít i online objednávkový systém, ve kterém si zvolí datum a čas návštěvy úřadu, čímž bude minimalizována jejich čekací doba na úřadě.

Kontakt

Úřad městské části Praha 7
Odbor správních agend - oddělení dokladů a evidence obyvatel
U Průhonu 1338/38
Praha 7

Úřední hodiny – Oddělení dokladů a evidence obyvatel, U Průhonu 1338/38

pondělí
8.00 – 13.00
středa
12.00 – 17.00