Do Prahy 7 zavítala regionální ředitelka UNICEF pro Evropu a Střední Asii Regina de Dominicis. Společně se starostou Janem Čižinským a místostarostkou Hanou Šiškovou navštívila jazykové kurzy a adaptační skupinu pro děti z Ukrajiny v Jankovcově ulici.

Do adaptační skupiny pravidelně dochází 25 dětí uprchlíků před válkou na Ukrajině. Děti ve věku do šesti let si zde postupně zvykají na nové prostředí, připravují se na přechod do mateřských a základních škol a každodenní péče o ně umožňuje rodičům pravidelně docházet do zaměstnání.

Bezplatné kurzy českého jazyka jsou určeny pro mladé lidi z Ukrajiny ve věku 15 – 21 let. Cílem tohoto projektu je pomoc studentům, kteří v současné době nemají šanci dostat se na střední či vysoké školy, více si osvojit jazyk, připravovat se na studium a neztrácet další měsíce bez perspektivy na zapojení do zdejšího vzdělávacího systému či jakéhokoli jiného uplatnění. Celkově kurzy dosud prošlo cca 80 účastníků, z nichž zhruba 50 pokračuje dlouhodobě a dostává se na vyšší stupně znalostí českého jazyka.

Organizace UNICEF, která oba projekty technicky a finančně podpořila, Prahu 7 ocenila za důležitou práci s nejmenšími dětmi a jejich rodiči v adaptační skupině i příležitost pro mladé lidi z Ukrajiny, kteří na Sedmičce nacházejí nejen jazykové vzdělávání, ale i bezpečný prostor, vzájemné kontakty a další podporu. 

Jazykové kurzy finančně podpořilo také hlavní město Praha a poděkování patří rovněž společnosti Jankovcova 53, která poskytla prostory.