archivní článek, informace již nemusí být aktuální

Hlavní město Praha obdrželo ve středu 31. ledna 2018 expertní zprávu Kloknerova ústavu ČVUT o stavu Libeňského mostu. Z podrobné analýzy vyplývá, že je možné most opravit a zároveň nelze pokračovat ve starém projektu bourání a rozšiřování mostu. Praha 7 požaduje urychlené zahájení prací na rekonstrukci mostu a přípravě řešení hromadné dopravy v době oprav.

„Pan náměstek Petr Dolínek by se měl omluvit všem, kteří se angažovali v přijetí usnesení pražského zastupitelstva z února 2016 o opravě Libeňského mostu. Jak potvrdil Kloknerův ústav, toto usnesení zabránilo neuvěřitelnému průšvihu, ke kterému by došlo v případě zbourání. Zjistilo by se, že pilíře nový most neunesou, a neexistoval by ani projekt ani náhradní most. Libeňský most měl být již dva roky rekonstruován v souladu s usneseními hlavního města, Prahy 7 a Prahy 8. Především pak rámové konstrukce, kvůli kterým je dnes zavřený, již mohly být dávno opravené,“ uvedl starosta Prahy 7 Jan Čižinský (PRAHA 7 SOBĚ).

Praha 7 požaduje, aby byl v co nejkratší době vypracován projekt citlivé rekonstrukce Libeňského mostu, která představuje nejšetrnější řešení pro obyvatele Prahy. V případě, že nebude možné most rekonstruovat po částech, je třeba zajistit náhradní řešení pro hromadnou dopravu.

„S variantou vedení tramvají po náhradním přemostění je třeba reálně počítat. Proto musí být ihned současně s projektem rekonstrukce připravován takzvaný rámusák, který by zabezpečil tramvajovou dopravu v průběhu oprav mostu,“ doplnil zástupce starosty Ondřej Mirovský (Strana zelených).