>Na úřad bez obav

Moderní stát se bez úředníků neobejde a náš život je tak chtě nechtě s úřadem pevně spjatý. Každý z nás potřebuje rodný list, občanku, a dokonce i list úmrtní. K návštěvě úřadu se ale většinou musíme nutit a odkládáme ji podobně jako třeba preventivní prohlídku u zubaře. Přitom to zas tak bolet nemusí.

Na první pohled to vypadá, že úředník je zástupce „vrchnosti“ či neochotný obránce zájmů státu, kterého je potřeba si předcházet, aby nám vyhověl. Rozhodnutí úředníka však nezáleží na jeho libovůli, ale pouze na tom, zda splňujeme podmínky dané zákonem. Ten je totiž jediným vodítkem pro rozhodnutí úředníka. „Často se na nás lidi zlobí, že jsme jim nevyhověli, a my jim marně vysvětlujeme, že v tom opravdu nehraje roli nic osobního,“ svěřuje se Štěpánka Kožíšková, vedoucí oddělení dokladů a evidence obyvatel z úřadu Prahy 7. „O cestovní pas můžete ze zákona požádat pouze v místě trvalého bydliště, a ne na jakémkoliv úřadu, kde se zrovna nacházíte, takže to opravdu nezáleží na nás.“

Znakem veřejné správy jsou totiž zákonem přesně vymezené pravomoci – neboli platí, že co není úředníkovi dovoleno, to je zakázáno. Na rozdíl od práva soukromého, kde je to přesně naopak. „Pokud tedy například filmaři splní všechny zákonem dané povinnosti, nezbývá nám než nepříliš populární zábory ulic a parkovacích míst jednoduše povolit,“ vysvětluje Martin Hally, vedoucí Odboru dopravy, který se však snaží, aby byl dopad záborů pro obyvatele Prahy 7 co nejmenší. Úředník se však musí pohybovat pouze v aréně, kterou mu jasně vykolíkoval zákon, a jednání s úřady se řídí poměrně komplikovaným správním řádem. Proto také, když z úřadu obdržíte například rozhodnutí o udělení koncesované živnosti nebo stavební povolení, je text protkaný paragrafy a poučeními, v nichž se většina z nás stěží orientuje.

 

Nepřehledné bludiště
Ostatně ztratit se není těžké ani v labyrintu úřadu naší městské části. Často si občané myslí, že budova na nábřeží Kapitána Jaroše je pouze a jen úřadem městské části. Ve skutečnosti je dům majetkem státu, sídlí zde Specializovaný finanční úřad pro Prahu 6 a další instituce, například pobočka Úřadu práce ČR pro výplatu dávek pro Prahu 7. Radnice Prahy 7 si pronajímá pouze část přízemí, prvního a druhého patra. Spletencem chodeb vás bezpečně provedou orientační plánky. Často jsou však matoucí i samotné názvy jednotlivých odborů. Pokud váháte, kam zamířit, pak nejprve zavítejte do podatelny v přízemí (vpravo u vchodu z ulice Na Ovčinách), kde vám vždy ochotně poradí.

Věřte nebo ne, ale úředníci jsou tu opravdu pro vás. Jak vyplynulo i z našeho anonymního průzkumu mezi zaměstnanci úřadu Prahy 7, většina má práci s lidmi ráda, snaží se být co nejvíce nápomocna. Ke všem se snaží přistupovat s nejvyšší mírou slušnosti, což je ostatně i jedna ze zásad Etického kodexu zaměstnance MČ Praha 7, který platí od roku 2004 a jehož celé znění naleznete na webových stránkách úřadu. Zajímavý je i článek 3, podle kterého má „úředník v rámci platné legislativy usilovat o urychlení a zjednodušení úředních postupů a o maximální zkrácení lhůt ve prospěch veřejnosti“.

 

Občanka i dioptrie
Denně úředník obslouží třeba i třicet klientů a s každým stráví tolik času, kolik si jeho záležitost žádá. Jednání však významně urychlí, pokud víme, co přesně od úřadu potřebujeme, umíme popsat svoji situaci a máme s sebou potřebné doklady. „Někdy se stává, že lidé dorazí na úřad bez občanského průkazu, to je pak jakékoliv další jednání dost problematické,“ vysvětluje Štěpánka Kožíšková další úskalí, které může návštěvu úřadu dost zkomplikovat. A i takové brýle se při jednání na úřadě dost hodí. Pokud si nejste jistí, jaké doklady máte s sebou přinést, doporučujeme kontaktovat daný odbor předem telefonicky a domluvit se na všem potřebném. Může vám to ušetřit další cestu na úřad.

Často není jiná možnost, než že s sebou na jednání musíme vzít i své ratolesti. I na ně jsou ve většině kanceláří úřadu Prahy 7 připraveni. Někde poslouží pastelky, jinde si zajišťují klid třeba i sušenkami. „Mám samé pozitivní zkušenosti. Na živnostenském úřadě mě vzali, i když byli na odchodu na oběd, paní z pokladny mi ochotně ukázala výtah. Anika dostala v nějaké kanceláři sádrového andílka,“ popisuje své zkušenosti z jednoho dne na úřadě Jan Janda, živnostník z Prahy 7, který na úřad nedávno zavítal se svou tříletou dcerou.

 

Pomocná ruka
Úřad MČ není jen nástrojem státu, ale i institucí, která se snaží pečovat o blaho svých občanů. Například Odbor sociální je zde pro všechny, kteří mají trvalý pobyt v Praze 7 a ocitli se v tíživé životní situaci. Vrátíme-li se k paralele s návštěvou zubaře – i v tomto případě se však vyplatí přijít včas, a ne, až když pro bolest nemůžeme spát. Stručný výčet toho, kde vám s čím na našem úřadě pomohou, uvádíme v příloze článku.

Obecně panuje s chodem radnice u občanů spokojenost, alespoň soudě podle výsledků ankety, kterou můžete anonymně vyplnit po každém jednání na úřadě. Dotazník spokojenosti vyplnilo od jeho zavedení 23. července do 21. září 2015 305 lidí, z toho 282 vyjádřilo s fungováním úřadu spokojenost, 23 lidí naopak úřad nepochválilo. „Na zpětné vazbě nám velice záleží, neboť výkon veřejné správy je službou občanům,“ vysvětluje tajemník Miroslav Vacek. Více reakcí na chod úřadu si můžete přečíst v rubrice Echo, kde jsme se i vás ptali na spokojenost s úřadem. Pokud byste však přece jen nebyli s přístupem konkrétního úředníka spokojeni, pak můžete kontaktovat jeho přímého nadřízeného či napsat písemnou stížnost na útvar kontroly a stížností. Tam můžete adresovat i stížnosti na činnost mateřských a základních škol a dalších organizací, které zřizuje MČ Praha 7 (Poliklinika SAZ na Strossmayerově nám., Pečovatelské centrum a Sedmá ubytovací).

S určitými věcmi vám ale úřad bohužel nepomůže. Pokud dorazíte v pondělí ráno na radnici s tím, že vás v pátek v noci obtěžoval hluk z nedaleké party, pak budete téměř definitivně odcházet s radou, že příště máte hned zavolat městského strážníka. I úředníci ale vyrážejí takzvaně do terénu – zaměstnanci Odboru životního prostředí kontrolují kvalitu úklidu, Odbor výstavby dohlíží na stavební povolení a lidé z Odboru dopravy zase bdí nad legálností záboru chodníků a silnic. Samozřejmě že úředníci nemohou být všude a každý den projít celou čtvrť. „Velice bychom uvítali, kdyby občané začali hlásit problematická místa nebo náměty na zlepšení prostřednictvím aplikace Lepší místo,“ vyzývá starosta Jan Čižinský. Problémy můžete zasílat prostřednictvím chytrého telefonu nebo webové stránky. Více informací naleznete na www.lepsimisto.cz.

Přestože si řada z nás již zvykla například na elektronické bankovnictví, elektronické vyřízení úředních věcí se zdá zatím být hudbou velmi vzdálené budoucnosti. Samozřejmě že všichni zaměstnanci používají email a rádi vám na vaše dotazy odpoví elektronicky. Takto můžete například zjistit i to, zdali je váš nový pas již připraven k vyzvednutí. Radnice chce také zavést systém, který by zaregistrované uživatele informoval emailem či sms zprávou o chystaných záborech, blokovém čištění či propadnutí parkovací karty. Aktuálně se připravuje i vydávání pravidelného newsletteru. Dalším zdrojem informací jsou samozřejmě webové stránky. V případě nenadálých událostí je ale bezkonkurenčně nejrychlejším médiem facebookový profil MČ Praha 7, který je přístupný i všem, kteří tuto sociální síť sami aktivně nevyužívají. Prohlédnout a sledovat jej můžete na www.facebook.com/Praha7. 

Mottem současného vedení radnice je transparentnost, na internetových stránkách si můžete přečíst jak všechna usnesení rady, tak zápisy z jednání jednotlivých komisí, kterých se navíc může kdokoliv zúčastnit. Ze zasedání zastupitelstva či ze setkání s občany se pořizují video záznamy, které jsou dostupné na kanálu youtube. Úřad zveřejňuje de facto vše kromě záležitostí, které ze zákona podléhají režimu utajení. Ostatně právo na informace vyplývá ze zákona o svobodném přístupu k informacím, na jehož základě se může kdokoliv z nás obrátit na úřad se svým dotazem. Více informací o právu na informace naleznete zde: www.bezkorupce.cz/nase-temata/pravo-na-informace/.