archivní článek, informace již nemusí být aktuální

Před uvedením Trojské lávky do provozu je třeba statickou a dynamickou zatěžovací zkouškou prověřit funkci mostní konstrukce. Právě statická zatěžovací zkouška byla zahájena dnes v 7:00 hodin a ukončena bude ve 22:00 hodin. V následujících třech dnech bude mostní konstrukce podrobena dynamické zatěžovací zkoušce. Pro veřejnost by lávka měla být otevřena v říjnu tohoto roku.

V úterý 22. září 2020 začaly zatěžovací zkoušky na Trojské lávce. Při statické zkoušce je nejprve uskutečněno takzvané nulové měření konstrukce. Po jeho vyhodnocení vozidla se stanovenou hmotností a parametry najedou do předem určených pozic a následně se měří a vyhodnocuje zatížení konstrukce lávky. Vše se opakuje pro každý z pěti zatěžovacích stavů. Statická zkouška by měla být ukončena ve 22:00 hodin.

„Jsem moc rád, že otevření Trojské lávky veřejnosti se už nezadržitelně blíží a hbitě tak napravujeme chyby předešlého pražského vedení, které ji nechalo spadnout. Věřím, že novou lávku ocení nejen obyvatelé Prahy 7 a Troji v každodenním životě, ale i všichni ostatní. Návštěvníci města totiž zase budou moci pohodlnou procházkou přes park Stromovka nebo podél řeky Vltavy vyrazit třeba do botanické nebo zoologické zahrady,“ uvedl primátor hl. m. Prahy Zdeněk Hřib.

Další na řadě bude dynamická zkouška, která spočívá v ověření dynamických charakteristik konstrukce. Na základě buzení kmitání konstrukce budou experimentálně stanoveny její vlastní frekvence kmitání a pak porovnány s předpoklady projektu. Tato zkouška bude trvat celkem tři dny.

„Blížíme se do cílové rovinky staronového propojení Troji s Císařským ostrovem. Zatěžovací zkoušky jsou předpokladem pro kolaudaci Trojské lávky a její následné otevření, které plánujeme na přelomu října a listopadu. Je úspěch, že se nám daří lávku rychle dokončovat i bez speciálního zákona jako například v italském Janově. Přípravy také komplikoval územní plán, který s ní nepočítal. Naštěstí se už po ní budeme moct brzy projít. Její odkaz je důležitým vztyčeným prstem, že se o pražské mosty musíme starat. Po našem nástupu jsme zajistili, aby se podobné tragédie už neopakovaly. Technická správa komunikací například posílila kontrolu stavu mostů, u těch v havarijním stavu zahájila celkovou rekonstrukci a ve větším rozsahu se začaly provádět diagnostické zkoušky včetně těch zatěžkávacích, jako tomu bylo například na Hlávkově, Palackého nebo Libeňském mostě. Díky nim mosty poznáme skutečně do detailů a rekonstrukce naplánujeme rychlejší a kvalitnější,“ řekl náměstek primátora hl. m. Prahy pro oblast dopravy Adam Scheinherr.

Stavba Trojské lávky pokračuje dle harmonogramu a veškeré konstrukce vlastní lávky jsou již dokončeny. V současné době se uskutečňují práce na obou předpolích lávky – například terénní úpravy, dokončování přístupových komunikací, veřejného osvětlení či schodiště na levém břehu. Na vlastní lávce se řeší již jen drobné úpravy a jsou dokončovány detaily.

„Na lávku všichni nedočkavě čekáme. Díky zvolené ocelové konstrukci bude most pevnější, bezpečnější a také umožní snazší diagnostiku, v jakém je zrovna stavu. Nová lávka je už nyní usazena o jeden a půl metru výše než byla původně, aby se předešlo jejímu poškození v případě povodní. Je také širší a tedy kapacitnější, takže se pohodlně vejdou chodci i cyklisté, kteří už nebudou muset sesedat, a v případě potřeby bude moci přejet po lávce i sanitka. Na novou Trojskou lávku se moc těšíme,“ popsal Jan Čižinský, starosta Prahy 7.

„Po zřícení Trojské lávky v prosinci 2017 bylo toto významné pěší a cyklistické propojení mezi Trojou na jedné straně a Císařským ostrovem a Stromovkou na straně druhé nahrazeno přívozem, který však nemohl jezdit za všech okolností. V dnešní době  je však potřeba,  aby toto propojení vzhledem ke své vytíženosti fungovalo permanentně bez ohledu na stav vody v korytě řeky či na jiných povětrnostních podmínkách. Jsem proto velice rád i za všechny obyvatele a návštěvníky  Troji, že termín dokončení stavby nové  Trojské lávky byl zkrácen a již na konci října se po ní budeme moci znovu všichni  projít,“ dodal starosta městské části Praha-Troja Tomáš Bryknar.

Stavba začala v listopadu loňského roku. Trojská lávka tak znovu zajistí propojení mezi ulicí Pod Havránkou a Císařským ostrovem. Nová ocelově vyztužená konstrukce má životnost 100 let a umožní přejezd například i sanitních vozů a dalších vozidel IZS.