Od pondělí 30. března 2020 budou na šesti stanovištích umístěny třídící nádoby na jedlé oleje a tuky. Jejich lepší dostupnost si klade za cíl snížit riziko, že potravinářské oleje a tuky z domácností skončí v odpadních vodách. Tuk totiž v kanalizačním potrubí ztuhne a blokuje jeho průchodnost. Do určených kontejnerů je nutné použité oleje a tuky vhazovat pouze v uzaviratelných plastových nádobách (např. PET lahvích) – nikdy nevylévat! V případě hojného využívání kontejnerů plánuje Praha 7 počty sběrných míst rozšířit.

Svoz bude probíhat 1x měsíčně či dle potřeby. V případě přeplnění nebo lehkého znečištění lze oznámit stav na telefonní číslo +420 770 104 933

Při úniku oleje ve větším množství lze kontaktovat hasiče na lince 150.

Rozmístění nádob:

Stanoviště nádob na oleje a tuky:

  • Čechova 310/1
  • U Letenského sadu 1296/10
  • Šternberkova 1350/16
  • Ortenovo nám. 1494/14
  • Tusarova 1316/17 
  • Přístavní 1079/29