archivní článek, informace již nemusí být aktuální

V sobotu 25. března 2023 znovu vypluje přívoz spojující Holešovickou tržnici a Rohanský ostrov. Linka P7 bude v provozu až do otevření Štvanické lávky v polovině roku. 

Přívoz linky P7, zvaný HolKa, vypluje stejně jako ostatní pražské přívozy v sobotu 25. března 2023. Cestující se budou moci přeplavit z holešovického na karlínský břeh (a zpět) až do otevření Štvanické lávky v polovině letošního roku.

K úpravě harmonogramu otevření Štvanické lávky dochází kvůli komplikovanému podloží i chladnému počasí, které znemožnilo sestavování jednotlivých částí konstrukce z ultra-vysokopevnostního betonu. 

„K většině toho zdržení došlo kvůli problémům se založením pilířů v plavebním kanále, byla komplikovaná geologie. Nějaká část zdržení jde na vrub toho, že byly problematické klimatické podmínky,“ uvedl pro Český rozhlas Zdeněk Hřib, náměstek primátora pro oblast dopravy.


O projektu lávky se dočtete zde.

Více o provozu přívozů najdete zde.