archivní článek, informace již nemusí být aktuální

Renovace dvou monumentálních soch před Holešovickou tržnicí v Praze byla dokončena. Alegorická sousoší Mužů s býky zde více než 120 let vítají návštěvníky areálu někdejších městských jatek. Vlivem povětrnostních podmínek byly sochy značně zašlé, město se proto rozhodlo jim dopřát generální péči, aby mohly sloužit i dalším generacím. Sousoší jsou součástí městského areálu. V roce 2021 je Praha svěřila do správy Galerie hlavního města Prahy, která se postarala o jejich citlivou obnovu a zrestaurování.

„Pokračujeme v kompletní revitalizaci kdysi zanedbávaného areálu Holešovické tržnice. Zvláště při ní dbáme na zachování historického odkazu Tržnice, jehož symbolem jsou právě sochy Mužů s býky. Jsem rád, se dočkaly citlivé opravy a budou vítat návštěvníky tohoto památkově chráněného areálu. Již brzy navíc dokončíme stavbu Štvanické lávky, během níž bude zároveň zrekonstruován i prostor kolem soch. Tržnice tak získá reprezentativní vstup, který si zaslouží,“ říká Pavel Vyhnánek, náměstek primátora hl. m. Prahy pro oblast financí a rozpočtu.

Soutěž na výzdobu portálu

Dvě alegorická sousoší s názvem Trh a Jatka na vysokých kamenných podstavcích, na nichž jsou plastické znaky města Prahy, vytvořili roku 1895 sochaři Vincenc (Čeněk) Vosmík a Bohuslav Schnirch.

Soutěž na výzdobu portálu Ústředních pražských jatek byla vypsána v roce 1892 a účastnilo se jí několik významných sochařů. V porotě zasedali Josef Václav Myslbek, Josef Mocker, Antonín Wiehl a Josef Srdínko, městský projektant novorenesančního areálu jatek. První cena nebyla udělena. O druhou cenu se pak dělily tři zaslané návrhy: Vosmíkův návrh s názvem Chov, návrh se značkou Z od autorů Františka Hergesela a Antonína Procházky a návrh pod jménem Apis Bohuslava Schnircha. Všichni tři autoři vítězných návrhů zvolili pro kompozici obdobný námět muže s býkem.

Vosmíkova polooblečená postava muže ve staroslovanském oděvu, Muž s býkem I., s vlasy spletenými do dvou výrazných pramenů, představuje pastevce s holí. Atributem chovu je pod býkem odložená bedna a snop obilí. Sousoší Muž s býkem II. od sochaře Schnircha odkazuje na posvátného býka uctívaného ve starověkém Egyptě. Býk už je uvázán k pařezu a muž s knírem ve staroslovanském kroji drží kladivo a dýku k provedení oběti. 

      

Umění ve veřejném prostoru

„Po revoluci se na umění ve veřejném prostoru příliš nemyslelo a dodnes se mnohdy neví, komu která socha v metropoli patří. Napravujeme tyto roky nezájmu a na péči o umění ve veřejném prostoru klademe velký důraz. Ve spolupráci s Galerií hlavního města Prahy získáváme do její správy sochy a plastiky, o které se dlouhá léta nikdo nestaral. Teď jim postupně vracíme jejich původní krásu, a to nejen v centru města, ale i na sídlištích, jejichž veřejný prostor stál dříve stranou zájmu města,“ říká Hana Třeštíková, radní hl. m. Prahy pro kulturu, výstavnictví a cestovní ruch. 

Galerie hl. m. Prahy převzala do své péče dvě monumentální sousoší zobrazující muže s býky před Holešovickou tržnicí na jaře roku 2021. Sousoší byla celkově velmi poškozena, po celé ploše byla pokryta silnou vrstvou minerálních krust. Nejvýraznější projev degradace materiálu byl viditelný na mohutných podstavcích, jejichž pláště jsou složeny z 56 kamenných kvádrů.  Zde došlo ke ztrátě částí profilů říms a velkých ploch povrchu modelace pískovcových kvádrů. V létě roku 2021 vypsala galerie výběrové řízení na dodavatele restaurování, v němž byl vybrán MgA. Jan Brabec.

„Sousoší byla hlavně očištěna od zčernalých minerálních krust a biologického napadení. Ve spodních částech podstavce bylo nutné vyměnit na několika místech bloky kamene a nově plasticky zhotovit profily říms a povrch modelace bosáže,“ doplňuje Marie Foltýnová, vedoucí správy veřejné plastiky Galerie hl. m. Prahy.