Rada MČ Praha 7 na základě realizovaného konkurzního řízení jmenovala novou ředitelku MŠ Nad Štolou. Stala se jí dosavadní zástupkyně ředitele Linda Kovářová.

Paní Linda Kovářová pracuje v MŠ Nad Štolou od roku 2011 jako učitelka, posledního půlroku pak jako zástupkyně ředitele. Je výtvarně, hudebně a sportovně založená, v posledních deseti letech se intenzivně věnuje józe a prvky z jógy velice ráda využívá i při práci s dětmi. Ráda s dětmi kreslí, zpívá a podněcuji v nich fantazii, originalitu a představivost.

„Jsem velice ráda, že mohu pokračovat v kvalitní práci naší školky a pomáhat jejímu dalšímu rozvoji. Chtěla bych přispět novými poznatky a postřehy, u dětí se zaměřit na fyzickou zdatnost a praktické činnosti a rozvíjet jejich polytechnické dovednosti. Mým přáním je, aby se děti, rodiče i všichni naši zaměstnanci cítili v naší školce dobře a bezpečně. Aby byla podnětným prostředím s kvalitními a kvalifikovanými pracovníky,“ uvedla nová paní ředitelka.