K příležitosti Světového dne zdraví – 7. duben – spustí iniciativa Daruju Krev novou mobilní aplikaci, která má zpříjemnit proces darování krve a motivovat stávající i nové dárce. Podle dat Českého červeného kříže a Světové zdravotnické organizace totiž nyní více než sto tisíc dobrovolníků darujících krev v Česku chybí a celkový počet dárců navíc může každoročně klesat.

Aplikace nabídne na interaktivní mapě přehled všech transfuzních stanic v Česku, žebříček darovacích aktivit přátel, ucelené informace i rady, jak se na darování krve lépe připravit. 

S projektem Daruju Krev vyhrál v lednu minulého roku tehdy devatenáctiletý rodák z Přerova David Stančík celorepublikové finále soutěže Soutěž & Podnikej pro nejnadanější podnikatelské nápady středoškoláků. Projektem chtěl motivovat mladé lidi a pomáhat nemocnicím s nedostatkem pravidelných dárců krve. Původně podnikatelský nápad přetvořil v osvětovou iniciativu, která dnes čítá desetičlenný tým dobrovolníků a snaží se aktivně řešit problematiku nedostačujícího počtu dárců v Česku. „Naše iniciativa se rozrostla a postupně se k nám přidávají další lidé. Na našich sociálních sítích a webu pravidelně informujeme o zajímavostech z darování, zveřejňujeme příběhy dárců a motivujeme ostatní lidi k zapojení se do darování krve. Připravujeme také přednášky pro střední školy a firmy,” popisuje Stančík aktivity Daruju Krev a doplňuje: „Naší vizí je získat sto tisíc nových dárců v Česku do pěti let a zajistit každoročně takový počet prvodárců, aby se v Česku celkový počet dárců nesnižoval, ale aby naopak rostl.

Kromě dobrého pocitu z podílení se na záchraně lidských životů připomíná Stančík i další příjemné benefity plynoucí z hodiny strávené na transfuzní stanici. „Výhod je více. Dárce získá pravidelný přehled o svém zdravotním stavu, vyznamenání od Českého červeného kříže či vitamíny a další benefity od zdravotní pojišťovny. Za každý odběr, který mimochodem znamená pracovní volno s náhradou mzdy v den odběru, lze také snížit základ daně z příjmu o tři tisíce korun,“ dodává k samotnému darování Stančík.

Aplikace je zdarma dostupná pro iOS i Android.

Více informací naleznete na webu, InstagramuFacebooku.