archivní článek, informace již nemusí být aktuální

Ministerstvo zdravotnictví vydalo nové mimořádné opatření, a to vzhledem k výraznému šíření onemocnění COVID-19 na území Itálie (cca 4 000 případů) a skutečnosti, že dominantní počet nakažených osob v České republice se nakazilo při svém pobytu na území Itálie. 

S okamžitou platností se nařizuje všem osobám s trvalým pobytem v České republice, které se v období od 7. března 2020 navrátí z pobytu na území Itálie do České republiky, aby bezprostředně po návratu do České republiky oznámily tuto skutečnost svému praktickému lékaři, a to telefonicky nebo jiným vzdáleným způsobem (mobilní aplikace, e-mail, skype apod.), tedy bez osobního kontaktu.

Dále se nařizuje praktickým lékařům, aby u osob s trvalým pobytem v České republice, které se v období od 7. března 2020 navrátí z pobytu na území Itálie do České republiky, rozhodli o karanténě v délce 14 dnů.

Karanténou se rozumí především oddělení zdravé osoby od ostatních osob s cílem zabránit přenosu infekčního onemocnění v období, kdy by se toto onemocnění mohlo šířit. Více informací naleznete zde.

Ministr zahraničních věcí žádá občany, aby se v případě vycestování do zahraničí registrovali v systému Drozd: https://drozd.mzv.cz, aby je mohli v případě potřeby kontaktovat.

V Itálii došlo k rozšíření ohnisek epidemie koronaviru  na celém území země. Rozsáhlá karantenní opatření jsou v Lombardii i dalších regionech. Na základě mimořádného ochranného opatření Ministerstva zdravotnictví ze dne 6.3.2020 doporučuje Ministerstvo zahraničních věcí necestovat na území Itálie. V otázce storno poplatků za služby cestovních kanceláří je možné postupovat dle informací Ministerstva pro místní rozvoj.

Další důležité informace o epidemii koronaviru vám přinášíme v aktualizovaném přehledu zde.