O půlnoci z úterý 5. prosince na středu 6. prosince 2023 skončí tramvajová výluka mezi Výstavištěm a Nádražím Holešovice, která probíhala kvůli rekonstrukci tramvajové trati, opravě železničního mostu a rekonstrukci vodovodu. S ohledem na pokračující práce na modernizaci železnice a dalších přidružených akcí v úseku mezi ulicemi Bubenská a Na Zátorách nadále platí uzavírka pro automobilovou dopravu. Opatření bude dále upraveno s ohledem na pokračování prací v průběhu ledna 2024. Omlouváme se za komplikace spojené s uzavírkami a děkujeme za pochopení a trpělivost.

Pro automobilovou dopravu bude nadále uzavřen úsek mezi ulicemi Bubenská a Na Zátorách, tedy v místě podjezdu pod železniční tratí na Kralupy, a to v obou směrech. Současně pokračuje dopravní opatření, které znemožňuje průjezd aut pod železničním mostem u Výstaviště.

Objízdné trasy vedou z Trojského mostu severojižním směrem do ul. Vrbenského, Bondyho a Argentinská, či z Argentinské dále do ul. Železničářů a Bubenská severo-západním směrem. Prosíme řidiče, aby věnovali pozornost dopravnímu značení.

Cílem opatření je zajištění spolehlivého provozu veřejné dopravy (s důrazem na to, aby ve stavbami dotčených úsecích nedocházelo ke zpožďování tramvajových linek) a neměnnost základních principů vedení dopravy v průběhu různých etap realizace stavebních záměrů v této oblasti.

Na základě aktualizovaných harmonogramů jednotlivých subjektů, které zde stavebně působí, aktuálně připravujeme informaci o zásadních dopravních opatřeních, které nás čekají v následujícím období a o kterých vás chceme s dostatečným předstihem informovat.