Zákon o hlavním městě Praze a vyhláška č. 326/2000 Sb. ukládá majitelům nemovitosti povinnost označit dům číslem popisným (červená tabulka) a číslem orientačním (modrá tabulka umístěná pod červenou). Nesplnění této povinnosti kontroluje městská policie a může být kvalifikováno jako přestupek. Doporučujeme proto všem majitelům, aby si označení domu zkontrolovali, případně doplnili. Tabulky musí být podle vyhlášky umístěny na viditelném místě. Zpravidla se umisťují vlevo nebo vpravo od vchodových dveří v jejich horní úrovni.

§ 6

(1) Čísla se umísťují tak, aby byla viditelná.

(2) Čísla orientační se umísťují vždy pod tabulku s číslem popisným.