Připojujeme se ke kolegyním z MAP II Praha 7 s velkým a upřímným DÍKY! Dětem, pedagogům, vedení škol a také rodičům školáků a školaček – všem, kterým uzavření škol protočilo ze dne na den zaběhlé pořádky. A také těm, co tato situace nenechala lhostejnými – a rozhodli se v ní pomáhat!

Konec starého roku bývá důvodem k bilancování, začátek nového ve znamení předsevzetí. Bilancovat ještě nechceme a dávat si v dnešní době předsevzetí by bylo, mírně řečeno, pošetilé.

Ale děkovat se může za každé situace. Proto chceme za radní pro školství, vzdělávání a agendu MA21, Odbor vzdělávání a projektového řízení a tým projektu MAP – Místní akční plány rozvoje vzdělávání Praha 7 poděkovat.

Rodičům za to, že kromě svých obvyklých povinností letos zvládli být i trpělivými náhradními učiteli svých dětí. I když to bylo mnohdy těžké, věřte, že děti to oceňují a jsou rády, že vás mají více pro sebe.

Vedení všech škol za to, jak se vyrovnali s jarní situací, a jak se na základě zkušeností připravili na tu podzimní. Kdyby každý předvídal a jednal tak, jako oni, situace (i v jiných odvětvích) by byla jednodušší. Ono to není snadné, přizpůsobit se stále měnícím pravidlům a neztratit chuť dělat svou práci co nejlépe.

Učitelům a asistentům za to, jak rychle se, hozeni do vody distanční výuky, naučili plavat, pomáhali kolegům, překonávali únavu a vlastní předsudky, sami se učili za pochodu, a ještě dokázali být svým žákům oporou větší než kdy jindy.

Ostatním zaměstnancům škol, na které se někdy zapomíná. Ale kdo by udržoval čistotu a pořádek, dohlížel, aby vše fungovalo tak jak má a nikdo nebyl ohrožen nemocí či nezodpovědným chováním.

Sponzorům, donorům, dárcům a dobrovolníkům, kteří nabízeli, nabízejí a poskytují pomoc hmotnou ve formě techniky pro žáky či nehmotnou například ve formě doučování nebo hlídání dětí. Ať už se jedná o velké dárce, jako je Alza, Ústav jaderného výzkumu, Vodafon či Metrostav, Nejvyšší kontrolní úřad a další, soukromé osoby, které přinášejí své starší počítače a vybavení či techniky, kteří ve svém volném času instalují darované počítače a uvádějí je do provozuschopného stavu. Studenti Pedagogické fakulty University Karlovy a dalších pedagogických škol doučují děti on-line, vybrané školy a školky, např. ZŠ Korunovační Tusarova, Strossmayerovo nám., Umělecká a MŠ Na Výšinách pečovaly v době svého uzavření o děti pracovníků Integrovaného záchranného systému Praha.

Bylo vás mnoho, nelze jmenovat všechny, ale bez vás by bylo všechno mnohem těžší.

Děkujeme všem, že jsme mohli strávit tento rok spoluprací s vámi a snad vám mohli být i nápomocní ve vaší práci.

Popřejme si vzájemně do nového roku hlavně zdraví, protože od toho se více než kdy jindy bude odvíjet všechno ostatní.

 

MAP II Praha 7