Městská knihovna v Praze ve spolupráci s MČ Praha 7 pořádá ve čtvrtek 23. června literární vycházku po zelených místech v okolí Pražské tržnice. Sraz je v 18.00 před pobočkou knihovny Sedmička (Tusarova 35).

Účastníci se projdou malým parkem Tusarova, podívají se na záhony v ulici Stupkova a Jateční a navštíví i dětské hřiště ve vzrostlé zeleni Sedmikráska. Seznámí se nejen s nástrahami údržby, ale také s majetkovými vztahy ve veřejném prostoru či možnostmi zapojení veřejnosti při úpravách a rekonstrukcích zelených ploch. V rámci vycházky proběhne pět literárních zastavení se čtením textů. Vstup zdarma.