Ministerstvo kultury neprohlásilo Libeňský most za památku. Rozhodnutí ještě není pravomocné. Praha 7 požaduje urychlené zahájení rekonstrukce mostu. V pondělí 26. 2. od 20 hodin městská část pořádá veřejnou prezentaci expertní zprávy Kloknerova ústavu.

Rozhodnutí bylo účastníkům řízení odesláno datovou schránkou. Ode dne doručení běží 15denní zákonná lhůta pro podání opravných prostředků; znamená to tedy, že v tento okamžik rozhodnutí Ministerstva kultury zatím není pravomocné. Vzhledem k tomu, že dle zákona není řízení ukončené, ministerstvo zatím nezveřejnilo podrobnější informace.

„Obecně se má za to, že Ministerstvo kultury bude konstatovat, 1) že není pochyb, že Libeňský most by památkou měl být, ale že 2) jsou pochyby, kolik z něj lze zachránit, proto k prohlášení památkou nedošlo. Na druhou stranu to umožňuje most levněji zrekonstruovat podle návrhu Kloknerova ústavu a TSK z letošního roku. Je nutné ještě dodat, že návrh Kloknerova ústavu a TSK zachovává všechny architektonicky důležité součásti a současně vyhoví dnešním normám,“ uvedl starosta Prahy 7 Jan Čižinský (PRAHA 7 SOBĚ). 

MČ Praha 7 pořádá v pondělí 26. 2. 2018 od 20 hodin veřejnou prezentaci expertní zprávy Kloknerova ústavu ČVUT o technickém stavu Libeňského mostu.

Zajímají Vás výsledky diagnostiky a statických analýz zavřeného Libeňského mostu? Jaký je jeho reálný technický stav a výhledy do budoucna očima odborníků? Prezentaci povede ředitel Kloknerova ústavu Ing. Jiří Kolísko.