Libeňský most čekají další zkoušky, které ověří jeho stav při extrémním zatížení. O půlnoci z pátku 13. března na sobotu 14. března proto Technická správa komunikací uzavře celý most od ulice Voctářova po křižovatku Jankovcovy s Dělnickou pro tramvaje, chodce i pěší. Provoz se na most vrátí v neděli 15. března po šesté hodině ráno. Celá akce se bude opakovat i další víkend 21.–22. března 2020.

„V loňském roce jsme rozhodli o variantě citlivé rekonstrukce Libeňského mostu a zrušili plány na jeho demolici. V předběžných tržních konzultacích si potenciální zhotovitelé projektové dokumentace a stavby samotné vyžádali podrobné zatěžovací zkoušky a my jim rádi vyšli vstříc. Na Libeňském mostě budou tak naložené kamiony, jezdit tramvaje, zatížení dosáhne až 547 tun. Dáme tam takovou váhu, které tam v reálném provozu nikdy nemůže být, čímž ověříme chování konstrukce v extrémní situaci,“ řekl náměstek pro dopravu Adam Scheinherr.

Během dvou víkendů proto Technická správa komunikací provede na libeňském soumostí ověřovací statické a dynamické zatěžovací zkoušky. Sledovat při tom bude, jak konstrukce reaguje na extrémní zátěž. „Při statických zkouškách najedou na vybraná mostní pole nejdříve dvě tramvajové soupravy, poté na chodníky umístíme zatěžovací vaky s pískem a nakonec na silnici vjedou nákladní vozy s hmotností do 41 tun. V rámci dynamických zkoušek bude na mostě stát jedna z tramvají v klidu, zatímco druhá bude přejíždět,“ popisuje plánovaný postup zatěžovacích zkoušek Jozef Sinčák, generální ředitel Technické správy komunikací. Zatěžovat se budou tři mostní pole nad Vltavou a jedno pole inundačního mostu u ulice Štorchova.

Technická správa komunikací proto dopravní spojnici mezi Palmovkou a Holešovicemi musí uzavřít jak pro automobilovou dopravu, tak pro MHD, chodce i cyklisty. „Prosíme řidiče, aby se připravili na kompletní uzavírku libeňského soumostí od Voctářovy ulice po křižovatku Jankovcovy s Dělnickou, a to od půlnoci z pátku 13. na sobotu 14. března až do ranních nedělních hodin. Stejný postup zvolíme i příští víkend,“ říká Barbora Lišková, tisková mluvčí TSK. Z důvodů bezpečnosti a rozsahu celé zkoušky je nezbytné omezit provoz i pěších a cyklistů.  

„Do měsíce po zkoušce budou zpracované výsledky a ihned potom můžeme vypsat veřejnou zakázku na zhotovitele, který bude zároveň projektantem. Most není v ideální kondici, ale zároveň není ani v havarijním stavu. Zatěžovací zkoušky poskytnou potřebné detaily, jak postupovat při rekonstrukci. Je to něco podobného, jako když děláme geologický průzkum na metro D. Ověřujeme si tím budoucí technologie, které chceme použít,“ dodal Scheinherr. 

 

DOPRAVNÍ OMEZENÍ

Kompletní uzavírka Libeňského mostu (úsek Voctářova – Jankovcova):

–       od 14. 3. 2020 00:00 hodin do 15. 3. 2020 6:00 hodin

–       od 21. 3. 2020 00:00 hodin do 22. 3. 2020 6:00 hodin

 

OBJÍZDNÁ TRASA

·         Směr Libeň: Jankovcova – Dělnická – Argentinská – Za Viaduktem – nábřeží Kpt. Jaroše – Hlávkův most – Klimentská – Těšnovský tunel – Rohanské nábřeží

·         Směr Holešovice: Voctářova – U Rustonky – Rohanské nábřeží –
Ke Štvanici – Hlávkův most

 

LIBEŇSKÝ MOST V 21. STOLETÍ

Libeňský most, dílo architekta Pavla Janáka a inženýra Františka Mencla, spojuje pražskou Libeň s Holešovicemi od roku 1928. Je jediný avantgardním mostem s kubistickými prvky na světě a nové vedení magistrátu proto prosadilo variantu jeho rekonstrukce před zvažovanou demolicí. V roce 2019 Technická správa komunikací začala připravovat kroky k citlivé rekonstrukci stavby. Nové výběrové řízení proběhne metodou Design & Build. TSK k němu na konci října 2019 svolala předběžnou tržní konzultaci. Tuto novou soutěž vypíše na celé libeňské soumostí s požadavkem maximálního možného využití existující projektové dokumentace na mostní objekty v ose Dělnická–Palmovka, včetně platných povolení stavby.

Jak šel čas s Libeňským mostem