archivní článek, informace již nemusí být aktuální

Dovolujeme si vás upozornit, že také o silvestrovských a novoročních oslavách platí pravidla pro používání volně prodejných pyrotechnických výrobků stanovená vyhláškou hlavního města Prahy. Vyhláška vychází z negativních zkušeností při používání pyrotechnických výrobků v citlivých částech Prahy, zejména v centru města, na náplavkách, v parcích a v blízkosti nemocnic a dalších zařízení, například domovů pro seniory. Cílem vyhlášky je především zvýšit bezpečnost obyvatel a omezit hluk, který má každoročně za následek smrt či zranění mnoha živočichů. Od oslav nového roku upustilo i hlavní město, které žádnou oficiální událost nepořádá. Děkujeme, že se chováte ohleduplně.

Interaktivní mapa vymezených oblastí zákazu používání pyrotechniky

 

VOLNĚ PRODEJNOU PYROTECHNIKU JE ZAKÁZÁNO POUŽÍVAT NA ÚZEMÍ HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY:
a) v památkové rezervaci v hlavním městě Praze;

b) na vodních tocích, na ostrovech v těchto tocích a na pozemcích sousedících s korytem vodních toků, a to v šířce do 50 metrů od břehové čáry;

c) v okruhu 250 metrů od zařízení poskytujících zdravotní lůžkovou péči nebo od domovů pro seniory anebo od domovů pro osoby se zdravotním postižením;

d) na přehradách, hrázích, vodních nádržích, jezech a zdržích a ve vzdálenosti do 50 metrů od nich;

e) na zvláště chráněných územích a ve vzdálenosti do 50 metrů od těchto území;

f) v přírodních parcích a ve vzdálenosti do 50 metrů od těchto parků;

g) ve vzdálenosti do 250 metrů od areálu Zoologické zahrady hlavního města Prahy, útulků pro zvířata a zařízení poskytujících veterinární pohotovost.


Detailní informace najdete zde.