Pět fakult Univerzity Karlovy (FF, FTVS, MFF, PedF a PřF UK) pořádá pro děti cizinců migrujících z Ukrajiny letní kempy. Zaměřeny budou na rozvoj jazykových dovedností a rozšíření slovní zásoby v českém jazyce skrze volnočasové aktivity pro věkovou skupinu 6–15 let. 

Kempy jsou určené dětem cizincům migrujícím z Ukrajiny v souvislosti s ozbrojeným konfliktem, který začal 24. února 2022 ruským útokem na Ukrajinu. Konat se budou ve dvou budovách – budova PedF UK (Praha 1, M. Rettigové 4, metro B – Národní třída nebo tramvajová zastávka Lazarská) a budova FTVS UK (Praha 6, José Martího 269/31, metro A – Nádraží Veleslavín a tramvajová zastávka Vozovna Vokovice), dále dle zaměření kempů a konkrétního programu. Program bude probíhat ve vnitřních prostorách a v případě příznivého počasí venku v přírodě.

Termíny a veškeré podrobnosti se dočtete zde.


Табори організовують для дітей іноземців-переселенців з України у співпраці 5 факультетів( Філософського факультету, факультету фізичної культури та спорту, фізико-математичного факультету, педагогічного факультету та факультету природознавства Карлового університету) та є направлені на розвиток мовних вмінь та розширення словникового запасу чеської мови через заходи дозвілля для вікової групи 6-15 років. Табори призначені для дітей іноземців, що мігрують з України у зв’язку зі збройним конфліктом, який розпочався 24 лютого 2022 року нападом Росії на Україну.

Табори будуть відбуватися в двох будівлях: в будівлі педагогічного факультету Карлового університету (Praha 1, M. Rettigové 4, метро B – Národní třída чи зупинка трамваю Lazarská) і в будівлі факультету фізичної культури та спорту Карлового університету(Praha 6, José Martího 269/31, метро A – Nádraží Veleslavín і зупинка трамваю Vozovna Vokovice), далі залежно від напрямку таборів та конкретної програми.

Про терміни та всі подробиці читайте тут.

 

letak_skoly_instituce_QR2