Ve spolupráci se školami v Praze 7 probíhá o prázdninách zdarma několik doučovacích kempů. Více informací k jednotlivým kempům naleznete v přiložených letácích. 

NZDM Dixie, Organizace hodnotového vzdělávání Cyril Mooney a ZŠ T. G. Masaryka pořádají Letní školu NAPROTI aneb týden společné zábavy a zábavného učení od 26. do 30. července 2021. Tento kemp obsahuje vedle poznávacích a zábavných bloků i časy věnované individuálnímu i vrstevnickému doučování. Děti si mohou přinést svůj předmět (materiály, zadání), ve kterém mají mezery. Na kempu budou přítomní také vyučující ze ZŠ TGM.


Leták Dixie


Spolek Airforce pořádá 5 kempů v ZŠ Letohradská – dny plné zábavy, pohybu, hudby, poznávání přírody a teambuildingových aktivit.

Leták Airforce


Spolek Sportjoy pořádá na Sedmičce 9 kempů s učením, bádáním a objevováním, ale také se sportem, hrou a tvořením. 

Leták Sportjoy


Doučovací kemp Českého červeného kříže (dva turnusy: 9. – 13. srpna a 23. – 27. srpna 2021) – vzdělávání, poznávání, doučování. Děti si kromě individuální přípravy probrané látky osvojí základy první pomoci.

Leták OS ČČK Praha 7