archivní článek, informace již nemusí být aktuální

ZŠ Umělecká se zapojila do preventivního programu Tvoje cesta #onlinem, jenž má za cíl upozornit žáky základních škol na nebezpečí, které hrozí v online prostředí. Žákům devátých tříd program a další aktivity v oblasti kyberprevence představil policejní prezident ČR Martin Vondrášek a vrchní ředitel ČSOB Petr Hutla.

„Program si neklade za cíl stát na zákazech a varováních, ale má žáky motivovat k aktivnímu pozitivnímu přemýšlení, na co je dobré si dávat pozor, jak lze spoustu věcí dělat jinak, bezpečněji. V souvislosti s tím cílí i na aktivní způsoby trávení volného času,“ uvedl ředitel školy Bohumil Kettner.

Spolupráce výše zmíněných institucí v oblasti nejen online prevence bude i nadále pokračovat.