archivní článek, informace již nemusí být aktuální

Kurzy jsou otevřeny cizincům z Prahy 7 a budou probíhat od poloviny září v zastupitelském sále v suterénu Úřadu MČ Praha 7 (U Průhonu 38) vždy v pátek odpoledne (od 15 hod. a druhý od 16.30 hod.). Výuka je součástí projektu integrace cizinců z Prahy 7 financovaného MV ČR a je pro účastníky zdarma. Zájemci se mohou hlásit prostřednictvím e-mailu: TaichT@Praha7.cz

Prague 7 has been holding Czech language courses for beginners since September

The courses are open to foreigners from Prague 7 and will take place from mid-September in the representative hall in the basement of the Prague 7 Municipal Office (U Průhonu 38) every Friday afternoon (from 3 p.m. and the second from 4:30 p.m.). The teaching is part of the project of integration of foreigners from Prague 7 financed by the Ministry of the Interior of the Czech Republic and is free for participants. Those interested can apply via e-mail: TaichT@Praha7.cz

 

Прага 7 з вересня проводить курси чеської мови для початківців

Курси відкриті для іноземців з Праги 7 і відбуватимуться з середини вересня в репрезентативній залі в підвалі муніципального офісу Праги 7 (U Průhonu 38) щоп’ятниці після обіду (з 15:00 і другої з 16:30). ). Навчання є частиною проекту інтеграції іноземців з Праги 7, що фінансується Міністерством внутрішніх справ Чеської Республіки, і є безкоштовним для учасників. Бажаючі можуть подати заявку електронною поштою: TaichT@Praha7.cz