archivní článek, informace již nemusí být aktuální

Od 2. poloviny května probíhaly úpravy v dolní části ul. Veletržní a v křižovatce s ul. Bubenská. Kromě rekonstrukce světelného signalizačního zařízení zde došlo k dalším změnám, které se týkaly zvýšení bezpečnosti a přehlednosti křižovatek, zkrácení a zabezpečení přechodů pro chodce, doplnění opatření pro cyklisty, zlepšení prostupnosti dotčené lokality (také v návaznosti na připravovaný průchod přes Bubny v ose ulic Veletržní – Dělnická) a zřízení nových rychloobrátkových parkovacích míst pro zajištění obsluhy okolních domů a zásobování místních podniků.

V rámci přebírání dokončených prací však bylo zjištěno, že některé úpravy nebyly provedeny a část realizacce se odchýlila od navrženého řešení. Dotčený úsek je nyní otevřený a průjezdný, ale práce se sem bohužel budou muset ještě na čas vrátit. MČ Praha 7, která není zadavatelem prací, aktuálně s vlastníkem komunikací a realizátory dojednává rychlou nápravu, aby změny v řešené lokalitě co nejlépe plnily svůj účel pro všechy uživatele a účastníky silničního provozu.

Omlouváme se za komplikace a děkujeme za pochopení.