archivní článek, informace již nemusí být aktuální

Přes léto proběhnou dlouho plánované úpravy křižovatky ulic Tusarova a Osadní. Prostor křižovatky s přechody pro chodce čekají změny, jejichž cílem je zvýšit zde bezpečnost a přehlednost především s ohledem na děti, které tudy chodí denně do školy. Práce budou probíhat od 7. července do konce srpna tohoto roku. Během realizace bude křižovatka pro automobily uzavřena, provoz v okolních ulicích bude upraven. Po celou dobu prací bude zajištěn průchod pro pěší. Akci realizuje Technická správa komunikací hl. m. Prahy.

„Situaci ohledně této křižovatky dlouhodobě řešíme. Již od roku 2020 je zpracován projekt na její úpravu s cílem zvýšit bezpečnost chodců, především pak dětí docházejících do místní základní školy. Projekt vznikl v rámci iniciativy Bezpečné cesty do školy a do jeho přípravy se zapojila i ZŠ Tusarova a její žáci. Chodí nám také řada podnětů od rodičů a dalších místních obyvatel, že křižovatka není přehledná a zažívají tu nebezpečné situace. Pevně věřím, že se realizací těchto úprav podaří přispět k bezpečným a příjemným cestám (nejen) dětí do školy,“ uvedl radní Prahy 7 Ondřej Mirovský.

V rámci plánovaných úprav křižovatky dojde k rekonstrukci a rozšíření chodníků, vytažení a zpřehlednění nároží a tím i zkrácení zdejších přechodů pro chodce. Bude také zvednuta plocha vozovky v křižovatce, čímž se zpomalí projíždějící vozidla. Zároveň by mělo dojít k úpravám dopravního značení a dalším opatřením, aby byla křižovatka ve všech směrech co nejpřehlednější a nejbezpečnější.  

Děkujeme za trpělivost během realizace stavebních úprav.