archivní článek, informace již nemusí být aktuální

Městská společnost Technologie hlavního města Prahy jakožto správce veřejného osvětlení zve na konferenci Město a světlo s podtitulem Moderní město mezi světlem a tmou. Bude se konat 21. června 2022 a bude celá o světle – v architektuře veřejného prostoru i ve vztahu k životnímu prostředí.

O světlu ve městě budou diskutovat zákonodárci, zástupci ministerstev, municipalit, odborné a vědecké veřejnosti a všech, kteří se pohybují v oblasti veřejného osvětlení českých měst a obcí. Záštitu konferenci udělila ministryně pro vědu, výzkum a inovace Helena Langšádlová a radní hl. m. Prahy Jan Chabr.

Kdy: 21. června 2022 od 9 hodin

Kde: O2 Universum, Praha 9

Registrace a vstupné: zde


Program:

9.00 Zahájení konference
9.10 Panel 1: Světlo – architektura – veřejný prostor

prof. Ing. arch. Roman Koucký, Fakulta architektury ČVUT v Praze

doc. Ing. arch. Petr Hlaváček, první náměstek primátora Hl. města Prahy

Ing. arch. Jiří Řezák, QARTA Architektura, s. r. o.

Ing. Petr Žák, Ph.D., Fakulta elektrotechnická ČVUT v Praze

PhDr. Jaroslav Podliska, Ph.D., Národní památkový ústav

 

10.00 Komerční přestávka
10.05 Panel 2: Světlo – environmentální souvislosti

doc. RNDr. Zdeňka Bendová, Ph.D., Přírodovědecká fakulta, Univerzita Karlova

RNDr. Hana Konrádová, Ph.D., Přírodovědecká fakulta, Univerzita Karlova

Pavel Suchan, Astronomický ústav AV ČR, v.v.i.

doc. Ing. Petr Baxant, Ph.D., Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií, VUT v Brně

Mgr. Jiří Dušek, Ph.D., senátor, Senát Parlamentu ČR

 

10.55 Komerční přestávka
11.00 Panel 3: Světlo – technika

Ing. Petr Žák, Ph.D., Fakulta elektrotechnická ČVUT v Praze

Ing. Milan Hampl, předseda představenstva PREdistribuce, a. s.

doc. Ing. Tomáš Novák, Ph.D., předseda České společnosti pro osvětlování, z.s.

Ing. Jiří Skála, odborný garant veřejného osvětlení

zástupce FRONTIER TECHNOLOGIES s.r.o.

 

11.50 Oběd
12.50 Panel 4: Světlo – investoři – dodavatelé – výrobci

Tomáš Jílek, předseda představenstva, Technologie hlavního města Prahy, a.s.

Ing. Petr Palička, Penta Investments

zástupci investorských, dodavatelských a výrobních společností

 

13.40 Komerční přestávka
13.45 Panel 5: Světlo – legislativa – dotace

Ing. Jan Klečka, Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě

Ing. Petr Žák, Ph.D., Fakulta elektrotechnická ČVUT v Praze

Mgr. Radka Vladyková, výkonná ředitelka Kanceláře Svazu měst a obcí České republiky

zástupce Ministerstva průmyslu a obchodu ČR

zástupce Ministerstva životního prostředí ČR

zástupce Ministerstva pro místní rozvoj ČR

 

14.35 Komerční přestávka
14.40 Panel 6: Panel politiků

Mgr. Jan Chabr, radní hl. m. Prahy pro oblast správy majetku a majetkových podílů

Mgr. Michal Vozobule, náměstek primátora statutárního města Plzeň pro oblast dopravy a životního prostředí

 

15.30 Předpokládané ukončení konference