Hlavní město Praha vyhlásilo pro rok 2021 dva dotační programy v oblasti památkové péče. Jedním z nich je program pro vlastníky památkově významných objektů, druhý patří označování provozoven na území pražské památkové rezervace. Připomínáme, že lhůta pro podávání žádostí o dotaci hl. m. Prahy je u obou dotačních programů do 30. 10. 2020. Podrobněji jsme o dotačních programech psali zde

Více informací naleznete také na webu odboru památkové péče MHMP nebo na portálu hl. m. Prahy.