Zažijte prohlídku Výstaviště s očima dokořán. Poslechněte si příběhy jednotlivých výstav, historii budov a zároveň poodhalte mnohá tajemství a zajímavosti. Vybrat si můžete z množství tématických vycházek. Tři vycházky budou zaměřeny na jednotlivá období fungování Výstaviště, která měla svá specifika: habsburská monarchie, první republika a doba komunistického režimu. Čtvrtá vycházka bude věnována prohlídce Průmyslového paláce a budoucnosti Výstaviště.

Prohlídkami provází Petr Kučera a sraz je vždy před Průmyslovým palácem.

1. Zemská Jubilejní (1891-1914)

V rámci vycházky si za pomoci dobových fotografií projdeme Zemskou Jubilejní výstavu z roku 1891. Poznáme pozoruhodný příběh její přípravy, fascinující atmosféru i obrovský dopad, který měla na sebevědomí českého národa. Poznáme i další důležité výstavy z dob habsburské monarchie a stavby, které po nich zůstaly.

Termín: 7. 9. 2019/10:00 (14:00)* odpolední čas se otevírá, až po naplnění osob na dopolední termín

2. Pražské vzorkové veletrhy (1920-1951)

Vycházka bude zaměřena na období, kdy Výstaviště sloužilo Pražským vzorkovým veletrhům. Zjistíme, jakou měli funkci a budeme se zabývat také Veletržním palácem, který byl jejich součástí. Poznáme rovněž nerealizovaný projekt pražského veletržního CITY.

Termín: 26. 10. 2019/10:00 (14:00)* odpolední čas se otevírá, až po naplnění osob na dopolední termín

3. Park kultury a oddechu Julia Fučíka (1951-1991)

Vycházka bude zaměřena na proměny Výstaviště v dobách komunistického režimu. Budeme se zabývat přestavbou Průmyslového paláce na Sjezdový palác a ukážeme si, kde se nacházel tzv. Bruselský pavilon, známý z výstavy EXPO 58. Poznáme také stavby, které nám zůstaly po Československé všeobecné výstavě v roce 1991: Křižíkovy pavilony, divadlo Spirála a Pyramida.

Termín: 16. 11. 2019/10:00 (14:00)* odpolední čas se otevírá, až po naplnění osob na dopolední termín

4. Průmyslový palác

Komentovaná prohlídka Průmyslového paláce, v rámci které poznáme zajímavý příběh jeho plánování a výstavby. Zaměříme se na jeho architekturu, konstrukci a také staronovou podobu po chystané rekonstrukci.

Termín: 14. 12. 2019/10:00 (14:00)* odpolední čas se otevírá, až po naplnění osob na dopolední termín

Platí pro všechny komentované procházky:
Kapacita: 30 – 35 osob
Cena: 150 Kč, platí se v hotovosti na místě
Účast potvrďte na e-mailu: Renata.Liskova@prahaexpo.cz

Více informací na vystavistepraha.eu