archivní článek, informace již nemusí být aktuální

Ve středu 4. ledna 2023 zavítali na radnici naší městské části koledníci největší charitativní sbírkové akce v ČR – Tříkrálové sbírky. Rolí tří králů se ujaly děti z Katolické mateřské školy sv. Klimenta, které návštěvníkům, zaměstnancům i radním úřadu v čele se starostou Janem Čižinským zazpívaly a vykoledovaly štědré příspěvky do charitních kasiček. Získané prostředky Tříkrálové sbírky z celé republiky jsou určeny na pomoc nemocným, handicapovaným, seniorům, matkám s dětmi v tísni a dalším lidem v  nouzi všude tam, kam dosáhne pomoc Charity Česká republika. Desetina výnosu sbírky je každoročně určena na rozvojovou a humanitární pomoc v zahraničí. Koledníky můžete potkat v ulicích do 15. ledna 2023, zapojit se do sbírky lze i online na webu trikralovasbirka.cz.

Tři králové vyrážejí do ulic již po třiadvacáté. Přejí vše dobré v novém roce a žádají o pomoc pro lidi v nouzi. Podpořit Tříkrálovou sbírku a začít nový rok dobrým skutkem můžete i vy. Děkujeme za vaši štědrost i v této složité době!

Online kasička je umístěna na www.trikralovasbirka.cz. I v ní můžete nasměrovat svůj příspěvek tak, aby pomáhal ve vašem regionu. Hned ve druhém kroku stačí zadat příslušné PSČ nebo název obce a ze seznamu Charit vybrat tu, která se o jeho využití ve prospěch potřebných lidí postará. Charita působí v celé České republice a díky její husté síti sociálních služeb pomůže výtěžek sbírky přímo v místech, kde byly peníze vykoledovány – na Sedmičce je to Charita Praha 7 – Holešovice.

Tříkrálová sbírka potrvá do 15. ledna 2023. Doprovodí ji tříkrálový průvod v Praze v pátek 6. ledna 2023. Začne požehnání koledníkům v kostele sv. Tomáše od 15 hodin a poté jde průvod přes Karlův most na Staroměstské náměstí v čele s třemi králi na velbloudech. Od 17 hodin zazní na Staroměstském náměstí Česká mše vánoční (Hej mistře) od Jakuba Jana Ryby v podání Svatojakubského sboru a orchestru. Vystoupí sólisté Národního divadla Praha.

Tradiční součástí sbírky je Tříkrálový koncert, který v neděli 8. ledna 2023 od 18 hodin živě odvysílá ČT1. Tento koncert je poděkováním koledníkům, partnerům i všem dárcům a příznivcům sbírky. Koncertem budou diváky i posluchače provázet Martina Kociánová a Jan Čenský. Koncert přináší zábavu, živé hudební výstupy a také reportáže o tom, jak peníze z Tříkrálové sbírky pomáhají.

Jak přispět do Tříkrálové sbírky?

    • navštíví vás nebo potkáte tři krále a přispějete do kasičky s logem Charity Česká republika
    • přispět můžete do statických kasiček, které naleznete na úřadech, v kostelech či obchodech – na Sedmičce jsou kasičky umístěny v České spořitelně na Strossmayerově náměstí a v Přístavu 7 (vzdělávací centrum pro seniory Jankovcova 8b, Praha 7)
    • můžete darovat prostřednictvím Online koledy
    • můžete zaslat dárcovskou SMS (DMS KOLEDA 30 nebo DMS TRV KOLEDA 30; DMS KOLEDA 60 nebo DMS TRV KOLEDA 60 případně DMS KOLEDA 90 nebo DMS TRV KOLEDA 90, DMS KOLEDA 190 nebo DMS TRV KOLEDA 190 a to na číslo 87 777; více na www.darcovskasms.cz)
    • lze také poslat bezhotovostní dar složenkou nebo převodem na sbírkový účet

Více informací na trikralovasbirka.cz.