V úterý 9. ledna 2024 zavítali na naši radnici koledníci největší charitativní sbírkové akce v ČR – Tříkrálové sbírky. Rolí tří králů se ujaly děti z Katolické mateřské školy sv. Klimenta, které návštěvníkům, zaměstnancům i radním úřadu v čele se starostou Janem Čižinským zazpívaly. Vykoledovaly štědré příspěvky do charitních kasiček. Získané prostředky Tříkrálové sbírky z celé republiky jsou určeny na pomoc nemocným, handicapovaným, seniorům, matkám s dětmi v tísni a dalším lidem v  nouzi všude tam, kam dosáhne pomoc Charity Česká republika. Desetina výnosu sbírky je každoročně určena na rozvojovou a humanitární pomoc v zahraničí. Koledníky můžete potkat v ulicích do 14. ledna 2024, zapojit se do sbírky lze i online celoročně na webu trikralovasbirka.cz.