Rozhodnutí - Stavební povolení - Komunikace a zpevněné plochy v areálu Hotelu Letná, P-7Rozhodnutí – Stavební povolení – Komunikace a zpevněné plochy v areálu Hotelu Letná, P-7

 

Komunikace a zpevněné plochy v areálu Hotelu Letná Praha 7 – Holešovice, při ulici Milady Horákové na pozemku parc.č. 669/4, 669/5, 669/6, 670/2, 670/5, 670/6, 670/7, 670/8, 670/10, 670/11, 670/12, 670/18, 670/22, 670/24, 670/25, a 2037, vše v k.ú. Bubeneč.