Oznámení zahájení společného řízení a pozvání k ústnímu jednání - Chateau Troja Residence (původní název - Panský statek Troja)Oznámení zahájení společného řízení a pozvání k ústnímu jednání – Chateau Troja Residence (původní název – Panský statek Troja)

 

„Chateau Troja Residence“ (původní název stavby je „Panský statek Troja“) na pozemcích parc.č. 231/1, 231/2, 231/3, 231/4, 232/1, 232/2, 232/3, 232/4, 233, 234, 1660/3 k.ú. Troja, kde vlastníkem pozemku parc.č. 1660/3, k.ú. Troja (pozemek dotčený stavbou STL plynovodu) je Hlavní město Praha, zastoupené odborem evidence, správy a využití majetku MHMP.

 

Společné řízení a ústní jednání se uskuteční dne 15. října 2019 (úterý) v 10.00 hodin.

Místo konání: Úřad městské části Praha 7, nábř. Kpt. Jaroše 1000, Praha 7, 2. patro, č.dv. 225