Hasiči v Praze a Středočeském kraji zahájili v minulém roce společný projekt s názvem “3 metry k životu”, kterým chtějí upozornit na špatnou průjezdnost v ulicích. Projekt vznikl v roce 2016 u HZS Středočeského kraje s cílem neagresivní formou upozornit obyvatele v hustě zastavěných a obydlených lokalitách na rizika plynoucí z nedodržování legislativy při parkování vozidel. Kampaň dlouhodobě cílí především na slušné řidiče a řidičky, kteří si neuvědomují možný dosah svého jednání při špatném parkování. Aktuální informace o projektu jsou uveřejňovány na FB profilu Parkuji ohleduplně – 3 metry k životu.