archivní článek, informace již nemusí být aktuální


Vzhledem k tomu, že již máme po Třech králích, kdy řada lidí dává sbohem svým vánočním stromkům, připomínáme, jak se správně vysloužilého stromečku zbavit. V případě, že máte poblíž veřejně přístupné kontejnery na směsný odpad, lze stromky volně odložit vedle nich. Pokud máte kontejnery na směsný odpad v domech či ve vnitroblocích, můžete vánoční stromky odložit k nejbližšímu stanovišti kontejnerů na tříděný odpad. Vyhozené vánoční stromky určitě nepatří přímo do kontejnerů, protože tím snižují jejich kapacitu. Prosíme, abyste při odkládání stromků ke kontejnerům dbali na to, aby stromky nezasahovaly do silnice či nekomplikovaly pohyb po chodníku. Děkujeme.

Ideální pro vyhození stromků je den před odvozem komunálního odpadu, aby nedocházelo k jejich přílišnému hromadění po zbytečně dlouho dobu. Stromky jsou do vozů na komunální odpad nakládány v běžných svozových dnech a jejich odvoz bude probíhat po celý leden a únor. 

Konečná zastávka pro vánoční stromky je u odběratele, který se zabývá zpracováním dřeva. Stromky jsou nadrceny a následně využity např. v zahrádkářském průmyslu do kompostu. Znečištěné nebo nedostatečně odstrojené stromky putují společně se směsným odpadem k energetickému využití do ZEVO Malešice.

Výjimka platí pro umělé stromky. Pokud již stromek dosloužil, nepatří do kontejneru na tříděný či směsný odpad, ale do sběrného dvora.