archivní článek, informace již nemusí být aktuální

MČ Praha 7 vás zve na vernisáž výstavy obrazů posluchačky  3. ročníku Akademie výtvarných umění v Praze, která se koná ve čtvrtek 21. 10. 2021, v 16:30 hod v Galerii na Miladě (IC MČ Praha 7, Milady Horákové 2). Výstava zde bude k vidění do 3. prosince.

Jitka Petrášová je posluchačkou 3. ročníku Akademie výtvarných umění v Praze, Ateliéru malby 1  pod vedením Roberta Šalandy. Její obrazy jsou především  introspektivními sondami, neoddělitelně spjatými s autorčiným prožíváním skutečnosti. Tematicky se často obrací do minulosti, k vlastním iniciačním zážitkům z dětství a dospívání, které s kritickým odstupem nebo ironizujícím nadhledem reviduje. Reálné útržky vlastní paměti přitom prolíná s imaginativními, fikčními světy nebo nově budovanou mytologií, kterou kolem nich staví a již nechává prostupovat záznamy vlastních snů. Formálně přitom využívá rychlou, expresivní malbu, redukovanou na čisté, emotivní barevné akordy. Základ vystavené kolekce tvoří obrazy z rozpracovaného cyklu Sbírka sportovců, jehož elementárním motivem je autorčin komplikovaný až odtažitý vztah ke světu sportu, a zároveň určitá fascinace jeho vnitřními zákonitostmi. Odtud i lapidární název výstavy: Rozcvička.