archivní článek, informace již nemusí být aktuální

Milostivé léto II. je šancí na restart pro každého, kdo dluží veřejnoprávní instituci. Stačí od 1. 9. 2022 do 30. 11. 2022 uhradit exekutorovi dlužnou částku (tzv. jistinu) plus stanovený poplatek a zbytek dluhu vám bude odpuštěn.

Využijte jedinečnou šanci osvobodit se od svých dluhů a začněte znovu normálně žít!

milostiveleto.cz | jakprezitdluhy.cz 

clovekvtisni.cz | nedluzimstatu.cz

 

Neváhejte s podáním žádosti

Akce „Milostivé léto“ je časově omezená, a to od 1. 9. 2022 do 30. 11. 2022. Exekutoři mohou být zahlceni počtem žádostí, proto neodkládejte vaše rozhodnutí a jednejte hned!

 

Jaké podmínky musíte splňovat?

• Akce se vztahuje na exekuce zahájené před 28. 10. 2021.

• Máte dluhy za jízdu načerno, na nájmu v obecním bytě, dluhy vůči některým dodavatelům energií a nedoplatky za odvoz odpadu, dluhy vůči některým zdravotním pojišťovnám, za regulační  poplatky v některých nemocnicích, nezaplacené pokuty či koncesionářské poplatky a další.

• Vaše dluhy jsou již v exekuci.

• Vaše exekuce je vedena soudním exekutorem.

 

Jak se můžete zbavit dluhu?

• Stačí zaplatit základní nesplacenou částku, kterou dlužíte (tzv. jistinu), a k tomu poplatek 1 815 Kč (včetně DPH) exekutorovi za ukončení exekuce a budou vám odpuštěny veškeré úroky, poplatky advokátům či penále.

• Pošlete exekutorovi doporučený dopis, ve kterém jej požádáte o vyčíslení dosud nesplacené jistiny a zároveň jej informujte, že využíváte Milostivé léto.

 

Za jakých okolností Milostivé léto nelze využít?

• Vaše dluhy jsou vůči soukromým věřitelům. Netýká se tedy půjček, dluhů u telefonních operátorů nebo dluhů na nájmu, je-li majitelem nemovitosti soukromý subjekt.

• Vaše dluhy odkoupil soukromý subjekt.

• Vaše dluhy ještě nejsou v exekuci nebo jste v oddlužení.

• Vaše dluhy nevymáhá soudní exekutor, ale příslušný úřad v daňovém a správním řízení.

 

Další podrobnosti najdete v Metodice Milostivého léta II.

 

Nevíte si rady, popř. máte dotazy? Neváhejte a požádejte o pomoc:

Bezplatná zelená linka hl. m. Prahy: 800 100 000, info@praha.eu

Dluhová poradna organizace Člověk v tísni: 770 600 800, jakprezitdluhy@clovekvtisni.cz

 

Jste z Prahy 7 a potřebujete v této problematice zorientovat nebo máte problém se zaplacením jistiny? Obraťte se na naše sociální pracovnice:

Naďu Zelinkovou: 739 553 133

Kateřinu Laskovskou: 605 070 056