archivní článek, informace již nemusí být aktuální

Současné dění na Ukrajině stresuje nejen dospělé, ale také děti. Ty navíc často netuší, jak s informacemi o válce naložit. A nejen rodiče, ale i pedagogové se potýkají s tím, jak o tématu válečného konfliktu s dětmi mluvit. Několik organizací připravilo rady, jak lze postupovat a čeho se v komunikaci vyvarovat. K dispozici jsou také vzdělávací materiály a doporučení, jak ve školním kolektivu pracovat s dětmi ukrajinské nebo ruské národnosti.

Ukrajina na školách

Vzdělávací aktivity, materiály a mediální zdroje, které poslouží učitelům a rodičům pro edukaci ohledně války na Ukrajině. Webové stránky ukrajinanaskolach.cz jsou vytvořeny jako rozcestník, který se bude průběžně aktualizovat.


Národní pedagogický institut České republiky

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy připravilo doporučení pro práci se školními kolektivy a kontakty na odborníky, kteří mohou pomoci v souvislosti s ruskou agresí vůči Ukrajině –  více info na webu https://ukrajina.npi.cz

MŠMT také spustilo web www.edu.cz/ukrajina.

K dispozici je také krizová infolinka ministerstva na čísle: 234 811 246 (po až pá – 8 až 16 hod.)


Doporučení pro práci se školními kolektivy ve vztahu k ruské agresi vůči Ukrajině

  • V rámci škol doporučujeme jasně informovat o postoji České republiky.
  • Věnujte prosím zvýšenou pozornost žákům ukrajinské, ruské a běloruské národnosti na vašich školách, včetně možnosti ve zvýšené míře využít péči pracovníků školních poradenských pracovišť.
  • Zejména ve třídách, kde jsou tito žáci zařazeni, doporučujeme intenzivní cílenou preventivní práci s celým třídním kolektivem. Náplní této činnosti by mělo být především akcentování respektování individuality, dodržování lidských práv a jasné deklarování toho, že národnost nečiní člověka odpovědným za kroky, které realizuje státní režim země, odkud dotyčný pochází.
  • Se školními/třídními kolektivy doporučujeme pracovat v rámci osvěty s tématy rovnosti, respektu a tolerance.
  • Pro metodickou podporu pro práci s kolektivy je možné kontaktovat následující odborníky a odborné společnosti.


Obšírně se tématu také věnuje místní Centrum Locika, které připravilo praktické letáky.