archivní článek, informace již nemusí být aktuální

Praha 7 je podle poslední ročenky Českého statistického úřadu domovem více než osmi tisíc cizinců, což je přibližně 20 procent obyvatel naší čtvrti. Nejpočetnější jsou Ukrajinci (přes 1400 osob), dále Slováci (1265 osob) a Rusové (okolo 900 osob). Vietnamci sice svým počtem nedosahují ani šesti set osob, jsou však specifickou a viditelnou menšinou. Samozřejmě je tato rozmanitost patrná i ve zdejších školách a školkách. Každé dítě pobývající na území ČR déle než 90 dní totiž musí plnit povinnou školní docházku.

Ve školním roce 2017/2018 tak navštěvovalo sedmičkové základky celkem 229 žáků jiné národnosti, 100 dětí z jiných zemí pak chodilo do mateřinek. Tato čísla ale opomíjejí děti, které sice mají český cestovní pas, ale čeština není jejich mateřštinou. Proto se prosadil termín děti s odlišným mateřským jazykem, jenž zahrnuje skutečně všechny děti, které česky nerozumějí a potřebují s češtinou pomoci.

Místo fotbalu čeština
Samozřejmě to není tak, že všechny děti cizinců neovládají češtinu. Z oněch dvou set třiceti dětí dochází do odpoledních doučovacích kroužků, které radnice na školách a ve školkách organizuje od roku 2016, kolem stovky dětí. Výuka probíhá přímo ve školách, konkrétně na ZŠ Tusarova, Korunovační, TGM, Strossmayerovo náměstí, U Uranie a Umělecká. Na kurzy češtiny pod vedením externích lektorů, dobrovolníků z organizace Člověk v tísni, a výjimečně i vyučujících z dané školy sem děti docházejí dvakrát týdně po celý školní rok. Kurz je podporován z projektu Podpora integrace cizinců na území Prahy 7 v roce 2019, který spadá pod Ministerstvo vnitra.

Výuka probíhá i v mateřských školách – do projektu je zapojena MŠ Tusarova, MŠ Na Výšinách, U Uranie a Ortenovo náměstí mají vlastní projekty výuky češtiny. Školy a školky poskytují nejen prostory pro výuku, ale spolupracují i s Oddělením integrace cizinců a menšin radnice při řešení životních situací rodin spojených s migrací – od pobytového či sociálního poradenství po prostředkování tlumočení a popřípadě i pomoc komunitní pracovnice.

Čím intenzivněji, tím lépe
Počet cizinců ve školách a školkách Sedmičky každým rokem narůstá. Přestože péče o žáky cizince spadá primárně pod gesci magistrátu, rozhodla se radnice Prahy 7 uchopit problematiku vzdělávání cizinců komplexněji. Systém jazykové podpory chce vystavět na třech základních pilířích. Prvním je možnost navštěvovat intenzivní výuku češtiny jako druhého jazyka. Dále jde o podporu těchto dětí při výuce ve třídách – ať už prostřednictvím dvojjazyčného asistenta či skrze individuální jazykovou výuku. Třetím pilířem je pak odpolední doučování češtiny.

V rámci Evropských strukturálních a investičních fondů, Operačního programu Praha – pól růstu, konkrétně výzvy Začleňování a podpora žáků s odlišným mateřským jazykem, radnice momentálně připravuje dopolední intenzivní kurzy češtiny, kam budou žáci docházet pět dní v týdnu po dobu 3–4 měsíců. Třída pro 3–5 žáků bude otevřena od ledna 2020 ve zrekonstruovaných prostorách ZŠ T. G. Masaryka. Výuka se bude započítávat do školní docházky a délka kurzu bude přizpůsobena individuálním potřebám žáků. Cílem kurzu je vybavit žáka základními komunikačními schopnostmi, aby se mohl začlenit jak do kolektivu své třídy, tak do výuky. Věříme, že takto nastavený systém podpory bude do budoucna ku prospěchu všem žákům, učitelům i široké veřejnosti. „Naše podpora cizojazyčných dětí přinese benefity celému třídnímu kolektivu. Učitel bude mít na všechny více času a zároveň tak předejdeme patologickým jevům, jako je šikana na jedné straně nebo násilná reakce jako obrana dítěte, které nerozumí svému okolí, na straně druhé,“ vysvětluje radní pro školství Hana Šišková. 


Letní výuka češtiny
Praha 7 ve spolupráci s Integračním centrem Praha připravila bezplatné intenzivní kurzy češtiny pro děti s odlišným mateřským jazykem, které navštěvují školy v Praze 7. Výuka bude probíhat po dobu tří týdnů 
každé všední dopoledne.

Termíny kurzů: 
Kurz pro žáky 1. stupně 8.–26. 7. 
Kurz pro žáky 2. stupně 29. 7.–16. 8.

V případě zájmu prosím kontaktujte: Markéta Koropecká, 776 872 446, praha7.projekty@icpraha.com (čj, aj), Ngoc Tho Nguyenová, 776 382 335, ngoctho.nguyenova@gmail.com (vnm)
Anastasia Yanina, 775 721 427, praha4.info@icpraha.com (rus)

Kurzy jsou realizovány v rámci projektu Ministerstva vnitra Podpora integrace cizinců na území Prahy 7.

Aktuality
Méně problémového chování na školách
Žáci, kteří ruší v hodině, chovají se agresivně či neposlouchají, často získají nálepku ADHD, poruch chování a jiných diagnóz. Přitom jde dost možná o oběti domácího násilí. Odhady odborníků totiž hovoří o tom, že nějakou formu násilí v rodině zažívá v ČR více než deset procent dětí, to znamená 2–3 děti ve školní třídě. Tyto děti ale nejsou v systému dobře a včas rozpoznány. Centrum Locika společně s Prahou 7 proto v květnu představily projekt prevence násilí na školách. Jeho cílem je podpořit pedagogy, aby traumatizované děti uměli rozpoznat a mohli jim efektivně pomoci. Na podzim proběhne na základních školách Prahy 7 deset přednášek pro učitele, které povedou experti z Lociky. Zároveň sestaví preventivní program včasné identifikace dětí traumatizovaných násilím v rodině a pomoci.

Sbírka na školu v Nepálu
ZŠ Tusarova děkuje všem, kdo podpořili nadační fond Happy Hearts, který staví školy v oblastech postižených přírodními katastrofami. Na dobrovolném vstupném na letošní muzikálovou akademii a na vernisáži výrobků a kreseb žáků z Tusarovy se vybralo přes 22 tisíc korun. Díky tomuto výtěžku bude moci do školy v Nepálu chodit o jednoho žáka víc.

Nadační fond Happy Hearts založila modelka Petra Němcová poté, co přežila ničivé vlny tsunami v jihovýchodní Asii. Nadace vytrvale pomáhá v místech přírodních katastrof i poté, co první vlna solidarity opadne. V jedenácti zemích světa už postavila přes 250 škol pro více než sto tisíc dětí. V současnosti má nadace v hledáčku školy v Nepálu, které před čtyřmi roky postihlo silné zemětřesení. ZŠ Tusarova bude hledat další možnosti, jak získat finance, a přispět tak na obnovu nepálských škol. Pomůžete i vy? Kontaktujte Karolínu Bosákovou,
karolina@happyhearts.cz.