archivní článek, informace již nemusí být aktuální

Ve středu 1. listopadu 2023 od 17 hodin proběhlo setkání s občany v aule FZŠ Umělecká. Účastnili se ho architekti Ing. arch. Vít Podráský a Ing. arch. Jakub Kopecký z ateliéru Vít Podráský architekti, místostarostka pro územní rozvoj a participaci Lenka Burgerová, radní pro životní prostředí a veřejný prostor Jiří Knitl a zástupci Odboru rozvoje a péče o veřejný prostor.

Proběhla prezentace návrhu, v kontextu prostorových souvislostí a návazností, včetně prozatím ideového směřování úprav jednotlivých ploch. Návrh počítá kromě revitalizace ulic s použitím pražské mozaiky na chodnících v ulicích Gerstnerova, Umělecká a U Studánky také se zlepšením bezpečnosti v ulicích a s proměnou pobytového prostranství před budovou FZŠ Umělecká včetně úpravy bočního vstupu. Návrh také zohledňuje nové napojení na průchod do Stromovky a k budované vlakové zastávce Praha-Výstaviště doplněním mobiliáře, přináší například motiv studánky či hodin na křížení s ulicí U Studánky a zlepšení prostupnosti pro pěší a cyklisty.

Kromě obyvatel okolních domů se akce účastnili také někteří zástupci institucí, se kterými byl návrh detailně projednáván již v první polovině října.

Proběhly diskuze účastníků s architekty a radními nad modelem ve velikosti 1 : 100 a také zaznačení konkrétních podnětů do vytištěného plánu situace. K připomínkám patřilo téma průchodnosti stávajících chodníků, bezpečnosti dětí, doplnění mobiliáře do prostoru před školu, řešení cyklistických tras, úprava porostu, oplocení, povrchů, parkovacích sloupků nebo soutěž na realizaci uměleckého díla připomínající osobnost Pavla Jurkoviče. Umělecké dílo řeší spolek Jurkovič a mělo by se do budoucna nacházet v pobytové ploše před školou. Na setkání zazněly četné technické připomínky týkající se upozornění na respektování vjezdů zásobování do Sokola a do Akademie výtvarných umění, kontroly kanalizace a parovodu v okolí budovy Sokola.

Tento první návrh koncepční studie revitalizace ulic Umělecká, Gerstnerova, U Studánky bude následně rozdělen dle majetkoprávních vztahů. Část projektu zasahující na pozemky města bude předána TSK hl. m. Prahy ke koordinaci a dalšímu projektování, část na pozemcích městské části bude dále zpracována, včetně plánované soutěže na dílo Pavla Jurkoviče, a bude dále směřovat až k realizaci.

Děkujeme všem, kteří na setkání dorazili a podělili se o podněty. Budeme rádi za případné zaslání dalších připomínek či nápadů na e-mail: novakovat@praha7.cz