Při likvidaci masek, respirátorů, roušek a dalších ochranných a hygienických pomůcek dbejte zvýšené opatrnosti. Vyhazujte je zabalené do dvou sáčků či uzavíratelných pytlů. S odpady za dané epidemiologické situace nakládejte tak, abyste neohrozili zdraví své, lidí ve svém okolí, ani pracovníků svozových společností.

Jednorázové ochranné pomůcky vložte do plastového sáčku, ten následně vložte do uzavíratelného silnostěnného plastového pytle. Uzavřený pytel vhoďte přímo do nádoby na směsný komunální odpad. „V žádném případě neodkládejte pytle s odpadem k popelnicím. Vystavujete tak zbytečnému riziku své okolí i naše zaměstnance,“ vyzývá Pražany tiskový mluvčí Pražských služeb Radim Mana.

Uvedená doporučení se týkají všech jednotlivců, domácností bez diagnostikované nákazy koronavirem a bez nařízené karantény. Stejným způsobem by se ochranných pomůcek měly zbavovat i firmy, které z povahy podnikání nemohly svým zaměstnancům nařídit práci z domova. „V těchto případech se nemění způsob nakládání s opady ani jejich třídění,“ dodává Mana. 

Jak by měla postupovat domácnost s potvrzenou nákazou koronavirem? 

V tomto případě pro vás platí všechna výše uvedená pravidla a doporučení týkající se nakládání s odpady, vyjma povinnosti třídit odpad.  Zároveň by veškerý odpad a ochranné pomůcky měly být vyhazovány ve dvou silnostěnných plastových pytlech. Pokud silnostěnné pytle nemáte, lze použít dva standardní sáčky na odpad. „Vnější stěna pytle či sáčku by měla být ošetřena desinfekcí. Podle Státního zdravotního ústavu existuje riziko nakažení koronavirem při manipulaci s infikovaným odpadem,“ varuje Mana. V ideálním případě by měl odpad vynést někdo z blízkých, sousedé či dobrovolníci. Zabrání se tak dalšímu pohybu nakaženého na veřejnosti.

Postup při likvidaci jednorázových ochranných a hygienických pomůcek:

  • Použité roušky, ústenky, respirátory vložte do plastového sáčku. Tento balíček vložte do dalšího uzavíratelného pytle na odpad. 
  • V domácnostech s potvrzenou nákazou používejte plastové pytle s tloušťkou stěny minimálně 0,2 mm. Pokud je nemáte, použijte dva standardní sáčky.
  • Pytel s použitými ochrannými pomůckami pořádně uzavřete.
  • Pokud jste v karanténě nebo máte potvrzenou nákazu COVID-19, nevztahuje se na vás povinnost třídit odpad.
  • V případě karantény nebo domácí léčby koronaviru ošetřete povrch pytle desinfekčním prostředkem.
  • Nemocná osoba by se měla obrátit o pomoc s odnosem odpadu na rodinu, sousedy a dobrovolníky, kteří tuto pomoc poskytují.
  • Vyhoďte odpad do nádoby. V žádném případě nepokládejte odpad k popelnicím. 
  • Dbejte zvýšených hygienických opatření. 

Zdroj: Pražské služby